Groen gas ENGIE

Groen gas

Het klimaatakkoord in Nederland heeft ambitieuze doelen gesteld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de overgang naar een duurzame energievoorziening te versnellen. Zo ook op het gebied van gas. De komst van groen gas biedt een duurzaam alternatief voor aardgas. In 2023 kwam de groen gasproductie in Nederland uit op ongeveer 280 miljoen m3. De ambitie van de overheid is om in 2030 circa 2 miljard m3 aan productiecapaciteit te realiseren. Ook voor het bedrijfsleven is groen gas een interessante optie die ingezet kan worden voor onder andere verwarming, industriële processen en zelfs als brandstof voor voertuigen.  

 

 

Wat is groen gas?

Groen gas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Het ontstaat door het maken en opwaarderen van biologische reststromen. Groen gas is hernieuwbaar én klimaatvriendelijk, omdat bij verbranding geen extra CO2 in de lucht vrijkomt. Het heeft daarnaast dezelfde kwaliteiten als aardgas en kan zonder aanpassingen via dezelfde gasleiding naar huizen en bedrijven worden gepompt.

Daarnaast wordt groen gas ook op een circulaire manier benut. De verwijderde CO2 wordt namelijk vloeibaar gemaakt en vervolgens gebruikt in sectoren als de glastuinbouw en koelindustrie. Een ander restproduct, digestaat, wordt daarnaast in de landbouw ingezet. Zo worden reststromen dus weer omgezet in nieuwe grondstoffen.  

Video: Zo werkt groen gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas, maar hoe wordt het gemaakt en waarom is het zo belangrijk voor de energietransitie? Onze energie-expert Patty legt het uit in deze video.

Hoe wordt groen gas gemaakt?

Het proces begint bij het verzamelen van agrarische reststromen, zoals mest en gft-afval. Deze reststromen worden zonder zuurstof in een luchtdichte vergister geplaatst en verhit tot ongeveer 40 graden. Gedurende dit proces breken bacteriën het materiaal af en produceren ze biogas als een bijproduct. Biogas bestaat voor 40% uit CO2 en 60% uit methaan. Om biogas op te waarderen tot groen gas, moet het eerst gezuiverd worden en de CO2 grotendeels verwijderd worden om de concentratie van het methaan te verhogen. Dit gebeurt in een gasopwerkingsinstallatie. Het resultaat is een gas dat vergelijkbaar is met aardgas, ook wel bekend als groen gas.

Garanties van Oorsprong

Bedrijven die groen gas afnemen, kunnen via certificaten aantonen dat er een bepaalde hoeveelheid groen gas uit hernieuwbare energiebronnen is geproduceerd en dat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Deze certificaten worden Garanties van Oorsprong genoemd (GVO's). Zo kunnen bedrijven aantonen dat zij op een duurzame manier ondernemen. Deze GVO's voor groen gas worden uitgegeven door VertiCer. Deze instantie kijkt bij het uitgeven van GVO’s hoe het gas geproduceerd is, wat de productielocatie is en wat de CO2-intensiteit is.

Kansen voor bedrijven

Groen gas wordt gezien als duurzaam alternatief voor aardgas en opent mogelijkheden voor grootzakelijke bedrijven. Maar hoe kunnen bedrijven van groen gas profiteren?

  • CO2-reductie: door over te stappen op groen gas, kunnen bedrijven hun CO2-uitstoot verminderen.

  • Duurzaam imago: Investeren in groen gas draagt bij aan een positief imago. Aan de hand van certificaten kunnen bedrijven laten zien dat ze zich inzetten voor duurzaamheid en klimaatvriendelijke oplossingen.

  • Subsidies en financiering: U kunt gebruik maken van subsidies van de overheid, zoals de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++), om de benodigde installatie en aansluiting te bekostigen. Ga voor meer informatie naar de website van de RVO.

  • Verduurzaming industriële processen: Grootzakelijke bedrijven in sectoren zoals de chemische industrie, voedselverwerking en glastuinbouw kunnen groen gas gebruiken om hun processen te verduurzamen. Het kan dienen als brandstof voor industriële ovens, verwarmingssystemen en stoomketels.

Groen gas ENGIE

Uitdagingen van groen gas

Groen gas wordt op dit moment nog op kleine schaal geproduceerd. Er zijn daarom meer groengasinstallaties nodig om te kunnen voldoen aan de Nederlandse aardgasbehoefte. Het vergroten van de productiecapaciteit is daarom belangrijk om zo aan de vraag van grootzakelijke bedrijven te voldoen.

Opschaling is alleen niet de enige uitdaging voor grootzakelijke bedrijven. Vanaf 2026 gaat waarschijnlijk de bijmengverplichting van kracht, die nu nog onder behandeling is in de Tweede Kamer. De bijmengverplichting moet ervoor zorgen dat in 2030 zo’n 20% van het gas dat door Nederlandse leidingen stroomt, afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Hierdoor zullen bedrijven voor groen gas waarschijnlijk moeten concurreren met de gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsgebouwen). Een aanzienlijk deel van de groen gasproductie is dus eigenlijk al bestemd voor gebruik door de gebouwde omgeving, waar lang niet alle zakelijke verbruikers onder vallen. Belangrijk om te benadrukken is dat de productiecapaciteit voor al dit benodigde groene gas nog niet beschikbaar is.

De overstap naar groen gas begint met bewustwording. Bedrijven moeten zich afvragen welke processen op dit moment worden aangedreven door aardgas. Hierop volgt de realisatie dat duurzame alternatieven noodzakelijk zijn, waar kunnen bedrijven aanpassingen maken om aardgas te vervangen? Dit zal de verdere ontwikkeling en investeringen in hernieuwbare bronnen alleen maar meer stimuleren, zoals de ontwikkeling van waterstof als alternatief voor aardgas.

Groen gas ENGIE

Wat doet ENGIE op het gebied van groen gas?

ENGIE richt zich, naast andere duurzame bronnen, op groen gas als belangrijke energiedrager voor een duurzaam energiesysteem in Nederland in 2050. In 2020 zijn ENGIE, Shell en EBN gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van de productie van groen gas op het voormalige GZI-terrein in Emmen. Het project heet North Star. Daarnaast is Biogas Plus een partner in de biogassector. We combineren uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van het biologische proces met een zeer ruime kennis op het gebied van de bijbehorende techniek.

Op deze manier wil ENGIE haar energieproductie verduurzamen evenals de consumenten en bedrijven helpen verduurzamen. Zo dragen wij als ENGIE bij aan een schonere wereld en toekomst.