De bijzondere stroomtuin van IJlst

In IJlst is iets bijzonders gebeurd. Onlangs is hier namelijk de Stroomtuin geopend. Een volledig door de bevolking zelf geïnitieerde zonneweide van bijna 2 hectare, gerealiseerd door ENGIE. Hiermee komt een reeds vijf jaar gekoesterde droom tot leven: als eerste Friese stad voorziet IJlst met eigen duurzame elektriciteit in de stroombehoefte van al haar inwoners.

Deze zonneweide is bijzonder in vele opzichten. Niet alleen door de mooie landschappelijke inpassing, de Oost-West opstelling zorgt voor een bijzonder laag park, maar vooral door het breed gedragen ‘mienskips-proces’. ‘Mienskip’ is een Friese uitdrukking voor onderlinge verbondenheid. Met louter vrijwilligers, zonder projectontwikkelaars, zonder winstoogmerk maar met meer dan honderd IJlster, Oosthemmer en Sneeker participanten.

Het zonnepark is door ENGIE gerealiseerd op het weiland naast het industrieterrein aan de Zuidwesthoekweg in IJlst. Het park is 2 hectare groot met ongeveer 7.300 panelen. Deze panelen zijn in een zogenaamde Oost-West opstelling gelegd. In tegenstelling tot een park welke is gericht op het Zuiden, wek je hiermee in de ochtend en avond meer elektriciteit op en laat dat dit nou net het moment zijn dat veel huishoudens een grotere vraag naar energie hebben. Daarmee is de opbrengst van het park meer waard.

De Energiecoöperatie vindt het belangrijk dat het park in het landschap is opgenomen. Dus dat het park een niet al te prominente plek in het Friese landschap opeist. Ze hebben onder andere voor een extra lage opstelling van de zonnepanelen gekozen. Daarnaast zijn er rondom het park polderdijkjes aangelegd die het park uit het zicht onttrekken, welke ze laten begroeien met bloemen en struiken. Daarmee valt het park mooi in het landschap en als bonus bevordert het park de biodiversiteit.

Graag deelt de Stroomtuin de ervaringen met geïnteresseerden die ook het heft in eigen hand willen houden. Kijk voor meer informatie en een impressie van dit bijzondere zonnepark op www.stroomtuin.nl.