Waalenergie

Nijmegen
2023

ENGIE, de gemeenten Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland werken samen aan de herontwikkeling van het terrein van voormalig Centrale Gelderland. Eind 2019 heeft de gemeenteraad van Nijmegen de gebiedsvisie Waal Energie unaniem vastgesteld. In de gebiedsvisie is de ambitie vastgelegd om een industrieterrein te realiseren waar activiteiten van watergebonden logistiek en duurzame energie centraal staan met respect voor de omliggende woonomgeving.

Om deze nieuwe activiteiten en de visie op de gebiedsontwikkeling van Waal Energie mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Sinds de vaststelling van de gebiedsvisie wordt hieraan gewerkt. In het najaar 2022 is het bestemmingsplan ‘verbrede reikwijdte’ met alle bijbehorende stukken ter inzage gelegd. U kunt deze stukken hier (link) lezen.

Centrale Gelderland schets herontwikkeling

Volgende stappen Waalenergie

 1. 1

  Juli 2023

 2. 2

  Sep 2023

 3. 3

  Nov 2023

 4. 4

  Voorjaar 2024