Waal energie

Nijmegen
Vanaf 2023 

De nieuwe naam van het terrein van Centrale Gelderland is Industriepark Waal Energie. Op het terrein is ruimte voor schonere en duurzame acti­viteiten die passen bij deze tijd. Te denken valt aan:

  • Energiestation waar waterstof tanken en e-laden worden gecombineerd
  • Grootschalige energieopslag in batterijen & productie van groene waterstof
  • Grootschalige energie opwekking aangesloten op het waterstofnetwerk NL
  • Duurzame logistiek, watergebonden op- en overslag en maakindustrie
  • Stadsdistributie, schoon en stil vervoer van en naar de binnenstad
  • Nieuwe groene verbinding tussen Nijmegen, Weurt en buitengebied

    De site is nog in ontwikkeling. Na de zomer leest u hier meer informatie over de herontwikkeling.

Terrein Waal Energie