Eemscentrale; ENGIE; moderne centrale; Eems

Eemscentrale

Vlakbij de Eemshaven staat de Eemscentrale van ENGIE. Deze moderne centrale is een van de grootste en schoonste gasgestookte centrales  van Europa.

De Eemscentrale is sinds 1977 operationeel. In eerste instantie met een productiecapaciteit (EC20) van 697 MW. Deze combi-eenheid (nu 131 MW), die in 2000 ingrijpend is gerenoveerd, wordt ingezet als de marktsituatie dit noodzakelijk maakt. 

Grootscheepse uitbreiding 
In de jaren negentig werd de centrale uitgebreid met vijf STEG-eenheden, de EC3 tot en met EC7, die samen een productiecapaciteit hebben van 1800 MW. Dit is ongeveer 10% van het totale opgestelde vermogen in Nederland. In de Eemscentrale is vooruitstrevende technologie toegepast. 
De centrale opereert bijzonder efficiënt. De productie-eenheden hebben dan ook een hoog rendement van circa 56%. De aanwezigheid van vijf STEG-eenheden op rij is uniek in Europa en ook wereldwijd zeer uitzonderlijk. De kwaliteiten van de 'Eems' zijn in 1998 door de World Energy Council beloond met de prestigieuze Power Plant Award. 

Centrale verwarmt zichzelf  
De Eemscentrale produceert niet alleen elektriciteit, maar ook warmte. Deze warmte wordt benut voor ruimteverwarming van de centrale en dienstgebouwen. Zo wordt de energie uit het aardgas nog beter benut. 

Centrale bediening 
De bedrijfsvoering en het in en uit gebruik nemen van de Eemscentrale verloopt volautomatisch vanuit de centrale bedieningsruimte. De technici (6 ploegen van 4 medewerkers) kunnen daardoor meer tijd besteden aan het voortdurend optimaliseren van het bedrijfsproces en ondersteuning bieden bij het onderhoud. 

Ontwikkelingen

Op het terrein van de Eemscentrale staan 9 windmolens met een vermogen van 27MW en er is een zonnepark met een opgesteld vermogen van 3,75MW

Waterstof

ENGIE ontwikkelt een grootschalig waterstofproject op de Eemscentrale; HyNetherlands . Het project HyNetherlands gaat om grootschalige productie, transport, opslag én toepassing van groene waterstof. Noord-Nederland is een geschikte locatie voor een grootschalige waterstofketen vanwege de aanwezigheid van groene stroom, het goede en uitgebreide bestaande gasnetwerk, de gasopslagmogelijkheden en de aanwezigheid van grote industriële gebruikers van waterstof. Het project sluit aan bij de ambitie van Noord-Nederland om een regionale waterstofeconomie te ontwikkelen en koploper te worden in Europa. 

Eemscentrale; windmolen; Eems;