Artikel

Verduurzamen loont, zeker met verplicht energielabel C op komst

Kantoorpanden van meer dan 100m2 moeten per 1 januari 2023 verplicht over een energielabel C beschikken. Gebouwen die niet aan die eis voldoen mogen in het ergste geval niet meer worden gebruikt. Het nieuwe energielabel en de bijbehorende verduurzaming lijkt misschien een last, maar levert ook kansen op, bijvoorbeeld financieringen voor duurzaamheid en nieuwe huurders. Daarnaast geeft het een inzicht in mogelijke besparingen die zeker met de hoge gasprijs veel kunnen opleveren. Omdat 2023 al heel snel dichterbij komt en een traject inclusief het doorvoeren van maatregelen tijdrovend kan zijn, is het van belang tijdig te beginnen met de beoordeling en benodigde aanpassingen.

Energielabels: een korte toelichting

Niet ieder pand in Nederland heeft een verplichting wat het energielabel betreft. Gebouwen waar de hoogte van het energieverbruik bepaald wordt door het pand zelf, hebben die verplichting wel. Daaronder vallen onder meer kantoorgebouwen, horeca, congresgebouwen, etc. Grootverbruikers uit de inboedel (zoals bijvoorbeeld computers) tellen hierbij niet mee. Een energielabel is tien jaar geldig en kan variëren van A++++ (zeer zuinig) tot G (zeer onzuinig). Wie zich aan zijn verplichting onttrekt, riskeert een boete.

Deze verplichting wordt nu dus uitgebreid met een minimumwaarde C voor kantoorpanden. Dat dit zou gebeuren weten we al sinds 2012, maar in Nederland heeft nog zo’n 50% van de kantoren die straks aan deze eis moet voldoen nog niet het juiste energielabel.

Nu handelen loont

Wanneer je al over een energielabel C of hoger beschikt, is het raadzaam je verbruik nog eens kritisch onder de loep te nemen. Nog maar kortgeleden bleek namelijk dat tweederde van de Nederlandse kantoorgebouwen meer verbruikt dan hun energielabel aangeeft. Door je pand te doorlopen met een Energie Prestatie Adviseur (EPA) weet je zeker dat je geen verduurzaamingspotentieel laat liggen. Voldoet je huidige label nog niet aan de eis? Dan is het van belang nu in actie te komen. 

Verduurzaming gaat vaak gepaard met verbouwingen en op dit moment kunnen de wachttijden voor aannemers enorm hoog liggen. Gebrekkige isolatie, klimaatbeheersing en verlichtingssystemen zijn belangrijke energieverspillers die voor vervanging vaak om een uitgebreide aanpak vragen.

Hoewel de deadline steeds dichterbij komt, blijven vastgoedbeheerders terughoudend. Omdat de overheid mogelijk niet gaat handhaven, omdat het geen prioriteit heeft óf omdat ze bang zijn huurders te verliezen wanneer ze huurprijzen moeten verhogen. Dat is niet onbegrijpelijk, want verduurzaming vraagt nou eenmaal een investering. Maar die investering is geen weggegooid geld! De ‘groene’ agenda is niet alleen voorbehouden aan de overheid: ook consumenten geven hun geld steeds vaker uit bij bedrijven met een duurzaam imago. Bovendien zijn banken terughoudend met de financiering van bedrijven die niet aan de eisen voldoen: zo hebben ING en Rabobank aangegeven geen financiering meer te verstrekken aan kantoren met een energielabel D of lager.

Kijk vooruit

Door nu al naar verduurzaming te kijken ben je bovendien waarschijnlijk ook voorbereid op de toekomst voorbij 2023. De klimaatdoelen van Parijs komen steeds dichterbij, en om die te kunnen behalen worden mogelijk nog veel meer maatregelen doorgevoerd. Het plan is dat we in 2030 geconfronteerd worden met een verplicht A-label.

Als je nu begint, kun je investeringen spreiden over een langere periode en geef je jezelf de tijd passende oplossingen te vinden voor huurders die mogelijk hinder ondervinden van werkzaamheden. Bovendien maakt verduurzaming een pand aantrekkelijker voor nieuwe huurders: niet alleen vanwege het groene imago, maar ook omdat de verbouwing je pand een opfrisser geeft. Kortom: investeren in een duurzame toekomst is investeren in nieuwe klanten én financieel voordeel in de vorm van groene leningen en andere regelingen.

Hoe pak je die verduurzaming aan?

Bepaal allereerst of je dat energielabel C nodig hebt. De RVO heeft een handige beslisboom ontwikkeld die aangeeft of je een label nodig hebt. Besluit je op basis daarvan aan de slag te gaan met je energielabel, doorloop dan de volgende stappen:

  1. Vraag om te beginnen een maatwerkadvies aan en loop tijdens een audit met een adviseur door je locatie(s). De adviseur brengt tijdens dit bezoek je situatie in kaart en kijkt direct met je mee naar eventuele verbeterpunten. Dit bezoek resulteert in een adviesrapport. Hierin wordt je energieverbruik uiteengezet, in combinatie met een overzicht van interessante maatregelen, de benodigde investeringen en de terugverdientijden. 
  2. Mochten er maatregelen noodzakelijk zijn om het energielabel C te behalen, verken dan vervolgens de mogelijke financiële regelingen. Deze kun je vinden via de Subsidiewijzer van de RVO.
  3. Voer tenslotte alle benodigde energiemaatregelen vóór 1 januari 2023 uit. De beste maatregelen om mee te beginnen zijn volgens de RVO zogenaamde ‘no regret’-maatregelen. Dat zijn maatregelen waarbij je naast verduurzaming ook rekening houdt met toekomstige, verdergaande maatregelen, bijvoorbeeld om het gebouw energieneutraal te maken. Vergeet niet dat een EPD na het uitvoeren van deze maatregelen opnieuw een inspectie moet voltooien om het passende energielabel af te geven!

Ook al lijkt 2023 nog ver weg, het is verstandig nu al aan de slag te gaan met een check. Zo voorkom je niet alleen problemen, maar kun je investeringen en werkzaamheden spreiden en kun je makkelijker aanspraak maken op groene financieringen. Verduurzaming loont!