Belangstelling om biogas uit mest te halen neemt verder toe

De leden-melkveehouders van FrieslandCampina hebben vanaf deze maand nog meer keus als ze extra inkomsten willen genereren door het opwekken van energie en het terugdringen van de uitstoot van methaan, CO₂ en ammoniak. Met de nieuw door ‘Jumpstart’ gekwalificeerde strategische partner Biogas Plus, onderdeel van ENGIE, kunnen leden-melkveehouders voortaan kiezen uit drie typen installaties en aanbieders voor monomestvergisting, passend bij verschillende bedrijfsvormen van klein tot groot. Met het project Jumpstart helpt FrieslandCampina leden-melkveehouders met de stap naar monomestvergisting: biogas halen uit mest.

Terugdringen van broeikasuitstoot
FrieslandCampina wil leiden met duurzaamheid en doet dat onder andere door energie-opwekking en terugdringing van broeikasgasuitstoot op de boerderij. Deze twee onderdelen komen samen bij ‘monomestvergisting’. Dit proces is niet eenvoudig. Want het moet nauw aansluiten bij de bedrijfsvoering om het zo goed en lang mogelijk te laten renderen: zowel ecologisch als economisch. Daarom maakt Jumpstart zich sinds de oprichting hard om steeds betere oplossingen en een uitgebreid pakket van kwalificatie-eisen af te spreken met leveranciers voordat ze mee mogen doen als aanbieder. Op die manier kunnen alle betrokken partijen vooruitgang boeken voor de lange termijn. 

Coöperatieve duurzaamheid bij FrieslandCampina
Guido Frenken, COO ENGIE: “Na een uitgebreide testperiode met 5 pilot installaties voldoen we nu aan de hoge standaard van Jumpstart. Daar zijn we trots op. Het versnellen van de energietransitie en de verdere verduurzaming van bedrijven is een kwestie van samenwerken en creatieve oplossingen. Met deze officiële kwalificatie binnen het Jumpstart programma kan Biogas Plus als onderdeel van ENGIE nu samen met de boer kijken naar een voor hem passende oplossing waarbij de primaire bedrijfsvoering gewoon doorgaat. Een goed ingepaste monovergister biedt niet alleen kansen voor CO2 besparing doordat het biogas aardgas vervangt, maar ook kansen voor het terugdringen van de uitstoot van methaan, stikstof en ammoniak.” 

Minder emissies, meer inkomsten
Lid-melkveehouder Jelle Heida heeft een monomestvergister “Het heeft even geduurd maar ik ben blij dat ook mijn installatie na de nodige technische verbeteringen goed door de testen is gekomen. We scoorden zelfs boven verwachting op de omzetting. Het apparaat loopt verder goed, ik heb er weinig werk van, maar wel een veel lagere CO₂-uitstoot en flink wat extra inkomsten.”

Belangstelling flink toegenomen 
De kwalificatie van Biogas Plus komt op een gunstig moment. De belangstelling voor monomestvergisting bij melkveehouders neemt toe, nu het vertrouwen in de techniek en het verdienmodel groeit. Maar ook door de discussie rondom stikstof en ammoniak emissies, aangezien een Jumpstart installatie kan zorgen voor bijna een halvering van de ammoniak emissies. De verwachting is dat er eind dit jaar ongeveer 30 Jumpstart installaties draaien dan wel in aanbouw zijn. De grotere keuzemogelijkheid voor leden en de prestatiegaranties als gevolg van strenge leverancierseisen maken de weg vrij voor een grotere toename in nieuwe Jumpstart-installaties.