Medewerkers ENGIE

Clustering energiebelasting

Heb je meerdere gas- of elektriciteitsaansluitingen binnen dezelfde onroerende zaak? Dan moeten de verbruiken van deze aansluitingen mogelijk bij elkaar op worden geteld (clustering). Aansluitingen binnen één WOZ-object gelden voor de Energiebelasting namelijk als één aansluiting. Hoewel clustering verplicht is, is het vaak ook financieel aantrekkelijk voor jou. Je komt namelijk sneller in een lager belastingtarief terecht, waardoor je uiteindelijk voor alle aansluitingen minder Energiebelasting betaalt. Je ontvangt wel slechts één keer de Vermindering Energiebelasting (heffingskorting).

Je kunt de clustering ook met terugwerkende kracht (maximaal 5 jaar) toepassen. Voor toepassing van clustering vanaf 2019 ontvangen wij graag uiterlijk  30 november 2024 jouw verklaring en bijlagen.

Hoe regel je het?

Wij regelen het clusteren van jouw aansluitingen graag voor jou. Je hoeft ons alleen te laten weten welke aansluitingen je wilt clusteren. Afhankelijk van de situatie hebben we soms wel extra informatie nodig. Die informatie hebben wij nodig om jouw clustering bij de Belastingdienst te onderbouwen. Hieronder lichten we per situatie toe hoe je het clusteren regelt.