Image

Bekijk de energiebelasting tarieven voor elektriciteit en gas (exclusief btw). De tarieven voor 2025 zijn indicatief op basis van het belastingplan 2024. Deze tarieven kunnen als gevolg van het belastingplan voor 2025 en indexering nog worden bijgesteld.

Tarieven energiebelasting elektriciteit (excl. btw)

Elektriciteit

Vanaf 2024 geldt er een nieuwe tariefschijf voor de eerste 2.900 kWh elektriciteit.

Jaarverbruik in kWh 2023 2024 2025
0 t/m 2.900 € 0,12599 € 0,1088 € 0,09979
2901 t/m 10.000 € 0,12599 € 0,1088
€ 0,09979
10.001 t/m 50.000 € 0,10046 € 0,09037
€ 0,06726
50.001 t/m 10.000.000 € 0,03942 € 0,03943
€ 0,03814
> 10.000.000 (niet-zakelijk) € 0,00175 € 0,00254
€ 0,00330
> 10.000.000 (zakelijk)  € 0,00115 € 0,00188 N.n.b.
 Walstroom € 0,00050 € 0,00394 € 0,00763
Vermindering energiebelasting (verblijffunctie) € 493,27 € 521,81  N.n.b

Elektriciteit voor openbare laadpalen

Jaarverbruik in kWh 2023 2024 2025
0 t/m 10.000 € 0,05549 € 0,04089 N.v.t.
10.001 t/m 50.000 0,05549 € 0,04089
N.v.t.
50.001 t/m 10.000.000 € 0,01478 € 0,01236
N.v.t.
> 10.000.000 € 0,00061 € 0,00127
N.v.t.

Tarieven energiebelasting gas (excl. btw)

Gas

Vanaf 2024 geldt er een nieuwe tariefschijf voor de eerste 1.000 m3 gas.

Jaarverbruik in m3 2023 2024 2025
0 t/m 1.000 € 0,48980 € 0,58301 € 0,60060
1001 t/m 170.000 € 0,48980 € 0,58301
€ 0,60060
170.001 t/m 1.000.000 € 0,09621 € 0,22378
€ 0,31739
10.000.001 t/m 10.000.000 € 0,05109 € 0,12855
€ 0,20551
> 10.000.000 € 0,03919 € 0,04886
€ 0,05352
Gasverbruik t.b.v. blokverwarming € 0,48980 € 0,58301 € 0,60060
Gasverbruik t.b.v. CNG-vulstation € 0,18287 € 0,20097  N.n.b

Gas tuinders

Jaarverbruik in m3 2023 2024 2025
0 t/m 170.000 € 0,07867 € 0,09365 € 0,13814
170.001 t/m 1.000.000 € 0,03629 € 0,08444
€ 0,13648
1.000.001 t/m 10.000.000 € 0,05109 € 0,12855
€ 0,20551
> 10.000.000 € 0,03919 € 0,04886
€ 0,05352

Energiebelasting in 2024 en verder

De hoogte van de energiebelasting wijzigt ieder jaar. Ook kunnen andere regelingen rondom de energiebelasting jaarlijks veranderen. De regering presenteert standaard op Prinsjesdag deze wijzigingen.

We hebben de wijzingen die in 2024 zijn ingegaan voor u op een rij gezet. Ook de plannen die al bekend zijn voor de jaren daarna kunt u hier teruglezen.

Image