Zonne-energie

Clustering Energiebelasting Grootzakelijk

Wanneer u meerdere gas- of elektriciteitsaansluitingen binnen dezelfde onroerende zaak heeft, moeten de verbruiken van deze aansluitingen mogelijk bij elkaar op worden geteld. Dit noemen we clustering. Leveringspunten binnen één onroerende zaak gelden voor de energiebelasting namelijk als één aansluiting. Hierbij wordt in principe aangesloten bij de WOZ-beschikking die u van uw gemeente ontvangt. 

Hoewel clustering verplicht is, is het vaak ook financieel aantrekkelijk voor u. U komt namelijk sneller in een lager belastingtarief terecht, waardoor u uiteindelijk voor alle aansluitingen minder energiebelasting betaalt. U ontvangt dan wel slechts één keer de vermindering energiebelasting (heffingskorting).

Let op: ook als de clustering leidt tot een hoger bedrag aan belasting bent u verplicht om de clustering aan ons door te geven. 

De clustering kan met terugwerkende kracht worden toegepast (maximaal 5 jaar). Voor toepassing van clustering vanaf 2019 ontvangen wij graag uiterlijk 30 november 2024 uw verklaring en bijlagen.

Bekijk hier de toelichting op de clustering energiebelasting

Hoe regelt u dit?

Het clusteren van uw aansluitingen regelen wij graag voor u. U hoeft ons alleen te laten weten welke aansluitingen dienen te worden geclusterd en wij doen de rest! Wel hebben wij wat aanvullende informatie van u nodig. Welke informatie wij van u nodig hebben hangt af van uw situatie.  

Grootzakelijke klanten van ENGIE regelen het clusteren eenvoudig door een e-mail te sturen naar onze afdeling Customer Service & Support (service.zakelijk@engie.com). Wij gaan vervolgens zo snel mogelijk voor u aan de slag.

 Wat hebben wij nodig:

  • uw klantnummer;
  • EAN-codes van de aansluitingen die u wilt clusteren;
  • de intekening (screenshot) van de te clusteren EAN-codes op www.kadastralekaart.com;
  • WOZ beschikking voor elk jaar dat clustering wordt aangevraagd;
  • het taxatierapport dat hoort bij de WOZ beschikking van het 1ste jaar waar de clustering voor wordt aangevraagd;
  • Indien er percelen zijn die zelfstandig voor de WOZ zijn afgebakend, zal de gemeente moeten toetsen en verklaren dat aan de voorwaarden is voldaan middels een samenstelverklaring. Deze hebben wij ook dan van u nodig.