Battery Energy Storage Systems BESS

Battery Energy Storage Systems (BESS)

Een steeds groter aandeel van onze elektriciteit wordt duurzaam opgewekt, zoals met zonnepanelen en windmolens. Dat is positief, maar zorgt ook voor een onvoorspelbaarder aanbod van elektriciteit. Hoeveel elektriciteit er met zon en wind wordt opgewekt, is namelijk sterk afhankelijk van het weer. Zo kan er ineens teveel opgewekt worden of juist te weinig. Dat zorgt voor onbalans: het aanbod en de vraag naar elektriciteit is niet gelijk. Battery Energy Storage Systems (BESS) bieden hiervoor een belangrijke oplossing, door een overschot aan elektriciteit op te slaan en op een later moment vrij te geven aan het net.

De uitdagingen van duurzame energie

De energietransitie zorgt voor verschillende uitdagingen. Het opwekken van elektriciteit met zon- en windparken zorgt steeds vaker voor een overschot aan elektriciteit. Dat zorgt voor negatieve elektriciteitsprijzen. Een producent van duurzame elektriciteit moet dan ineens betalen voor het leveren van energie. Ook zorgt een overschot aan elektriciteit voor 'file' op het net (congestie): er is simpelweg geen plek voor al die extra elektriciteit. Een oplossing is om de extra opgewekte groene elektriciteit op te slaan in een batterij. Met Battery Energy Storage Systems (BESS) kan op grote schaal elektriciteit worden opgeslagen. Vervolgens wordt deze elektriciteit weer vrijgegeven aan het net als er weer minder duurzame elektriciteit wordt opgewekt.

Wat is BESS?

Battery energy storage systems (BESS) - ook wel Energie Opslag Systemen (EOS) genoemd - slaan op grote schaal energie op. Dit kan energie uit verschillende bronnen zijn, zoals zonnepanelen of windmolens. Deze energie wordt gebruikt op momenten dat het nodig is. Het opslaan van deze energie is een belangrijke stap in de energietransitie.

Lees meer over BESS

Voordelen van BESS

Batterij-energieopslagsystemen lossen verschillende uitdagingen binnen de energietransitie op. Het overschot van energie op piekmomenten wordt opgevangen, wat bijdraagt aan het balanceren van het net. Door de energie op te slaan hoeven zonne- en windparken niet uitgezet te worden. Op momenten dat er geen wind- en zonne-energie wordt opgewekt, kan de opgeslagen energie gebruikt worden. Het belangrijkste voordeel van BESS is dat goedkopere, duurzaam opgewekte energie niet verloren hoeft te gaan. Een betere balans in het energienet draagt op deze manier ook bij aan een stabielere elektriciteitsprijs.

Battery Energy Storage Systems BESS

De rol van ENGIE

Om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te brengen, is er een overstap nodig naar duurzame energie. Als één van de grootste investeerders in groene energie heeft ENGIE een belangrijke rol in deze energietransitie. ENGIE werkt daarom ook aan battery energy storage systems. Dit gebeurt op grote schaal, om landelijk impact te kunnen maken. In 2030 wil ENGIE maar liefst 10GW aan batterijopslag hebben gerealiseerd. We zijn daarom bezig met batterijopslag op al onze locaties in Nederland.

Lees meer over batterijopslag