Image

Condor Group versterkt concurrentiepositie met groene stroom

Als een van de grootste tapijtproducenten in Europa voelt het familiebedrijf de Condor Group de verantwoordelijkheid een voortrekkersrol in te nemen in verduurzaming. “We willen een frontrunner zijn in onze industrie, maar ook een voorbeeld voor andere industrieën om te laten zien hoe het ook kan”, zegt Jan Hoekman jr., directielid bij de Condor Group. Het gaat ze daarbij om meer dan een groen imago. Ze voegen de daad bij het woord. Zo zijn ze volop bezig met de ontwikkeling van recyclebare producten met gerecycleerde content, met als uiteindelijk doel volledige circulariteit met duurzame productie.

“We nemen verduurzaming serieus”, zegt Hoekman. “De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN zijn de basis voor onze verduurzamingsstrategie, die we hebben uitgewerkt voor onze gehele bedrijfsvoering.” Niet alleen de ontwikkeling van circulaire producten is terug te herleiden naar deze ontwikkelingsdoelstellingen. Ook bij de energiestrategie van de Condor Group staat duurzaamheid aan de basis. Zo werden tijdens een nieuwbouwproject in 2018 tevens 14.000 zonnepanelen op de daken geïnstalleerd. Deze panelen voorzien zo’n 10% van de energiebehoefte.

Lokaal opgewekt

“We willen eigenlijk veel meer panelen, maar de lokale netcapaciteit staat meer teruglevering niet toe”, zegt Hoekman. Het was kostentechnisch niet mogelijk om het energienet te verzwaren. En hoewel batterijopslag een oplossing zou kunnen bieden, is die businesscase voorlopig niet rond te krijgen. Daarom werd in samenwerking met ENGIE gezocht naar een alternatieve oplossing om verder te verduurzamen. Een belangrijke voorwaarde was dat de stroom uit herkenbare bron van eigen bodem kwam. De oplossing vonden ze 30 kilometer verderop, in de vorm van zonnepark Dorhout Mees. Het zonnepark bespaart op jaarbasis circa 62,5 miljoen ton CO2 - gelijk aan de broeikasvoetafdruk van ruim 4,8 miljoen Nederlands. Dankzij de stroom die Condor Group daar afneemt, is het totale elektrische energieverbruik van de groep in één klap 50% CO2-neutraal.

Image
Image

Al ruim 15 jaar partners

Het Dorhout Mees-project is een nieuwe fase in de ruim vijftienjarige samenwerking tussen ENGIE en de Condor Group. Vanuit de afdeling Accountmanagement helpt ENGIE met allerhande energievraagstukken omtrent energielevering, duurzaamheid en energie besparen - zoals de afname afspraken met zonnepark Dorhout Mees. Vanuit de ENGIE Market Desk wordt geadviseerd rondom de juiste inkoopbeslissingen. “We hebben prettig contact met ENGIE”, zegt Hoekman. “De lijntjes zijn kort en dat is fijn. We kunnen snel met hen schakelen. Het voelt niet alsof we samenwerken met een groot concern, maar met een benaderbare partner.”

Rentmeesterschap

De basis van verdere verduurzaming is gelegd. Een volledig groene bedrijfsvoering ligt in het verschiet, maar die transitie vergt een langere adem. “Het is niet gemakkelijk om alles circulair te maken. Zo waken we er in onze productontwikkeling voor dat onze klanten waar voor hun geld blijven krijgen. Duurzaamheid moet niet duur worden. Duurzame producten tegen marktconforme prijzen, dus.” Ook wordt volop geïnvesteerd in robotisering en automatisering om de productie-efficiëntie te verbeteren.

Verdere vergroening van de elektriciteitsbehoefte staat tevens op de agenda. De Condor Group wil de komende jaren richting 100% CO2-neutraal elektriciteitsverbruik. “We willen niet afwachten in de energietransitie”, zegt Hoekman. “Met Dorhout Mees en onze eigen zonnepanelen hebben we reeds forse stappen gezet. Samen met de lokale ondernemerskring lopen voor de (middel)lange termijn initiatieven om de mogelijkheden voor windenergie te verkennen. We investeren nu voor een groene toekomst van ons bedrijf. Als familiebedrijf zijn we niet puur gericht op de korte termijn, maar op een duurzaam en gezond voortbestaan van de Condor Group én de wereld om ons heen.”

Deze visie maakt ENGIE alleen maar trots op de samenwerking met de Condor Group. Samen blijven we zoeken naar kansen om de duurzame doelstellingen van het bedrijf te behalen en de maakindustrie te laten zien dat verduurzaming zijn vruchten afwerpt.