Battery Energy Storage Systems BESS

Battery Energy Storage Systems (BESS)

In het klimaatakkoord is afgesproken dat tegen 2030 minstens 70% van al onze elektriciteit wordt opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Op zonnige dagen met veel wind is deze doelstelling al snel behaald. Maar ook in de nacht of op bewolkte dagen met weinig wind willen we gebruik blijven maken van groene elektriciteit. Battery Energy Storage Systems (BESS) bieden hier een oplossing voor. 

 

 

Wat is een Battery Energy Storage System?

Battery Energy Storage Systems, ook wel Energie Opslag Systemen (EOS) genoemd, helpen ons elektriciteitsnet in balans te houden. Op momenten dat er meer groene elektriciteit wordt opgewekt dan er nodig is, wordt dit opgeslagen in grote batterijen. Vervolgens wordt de opgeslagen elektriciteit vrijgegeven aan het net als de zon niet schijnt of de wind niet waait. Zo is er altijd voldoende elektriciteit beschikbaar.

Video: Battery Energy Storage Systems

Waarom is het belangrijk om elektriciteit op te slaan en hoe werkt dit? Onze energie-expert Patty legt het uit in deze video.

Rol BESS in het energiesysteem

De overgang naar steeds meer duurzaam opgewekte elektriciteit brengt uitdagingen met zich mee voor ons elektriciteitsnet:

 1. Er wordt steeds vaker meer elektriciteit opgewekt dan we verbruiken, wat leidt tot negatieve elektriciteitsprijzen op nationaal niveau en (door de onvoorspelbaarheid van hernieuwbare bronnen) tot onbalans.
 2. Op lokaal niveau ontstaat congestie op het elektriciteitsnet, waarbij er onvoldoende ruimte is voor de extra opgewekte elektriciteit.

Een BESS helpt – naast andere oplossingen als curtailment en vraagsturing – bij het beheersen van deze uitdagingen. Het slaat overtollige energie op en levert deze op momenten waarop er minder wordt opgewekt dan verwacht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat het ineens bewolkt wordt of omdat er meer vraag naar elektriciteit is dan voorspeld. Bij een tekort kan een BESS binnen enkele seconden elektriciteit vrijgeven aan het net, wat sneller en goedkoper is dan het opstarten van bijvoorbeeld een gascentrale (of in de toekomst een waterstofcentrale). Hierdoor worden extreme pieken in onbalanskosten voorkomen.

Hoogspanningsnet

Batterijopslag bij bedrijven

Battery Energy Storage Systems bieden ook mogelijkheden voor bedrijven:

 • Oplossing voor congestie
  Doordat ons elektriciteitsnet steeds voller wordt, kom congestie vaker voor en krijgen bedrijven steeds vaker helemaal geen transportvermogen. Het transportvermogen (ook wel contractwaarde genoemd) bepaalt het maximale vermogen waarop een bedrijf het elektriciteitsnet mag belasten. Batterijopslag helpt deze congestie op te lossen, doordat piekmomenten in het verbruik worden opgevangen door de BESS en het elektriciteitsnet hiermee ontzien wordt. 

 • Verdienmodel
  Het inzetten van batterijopslag op de groothandelsmarkten, zorgt voor een interessant verdienmodel. Zo kan de batterij op economisch gunstige momenten opgeladen of juist ontladen worden. 

 • Portfolio-optimalisatie van energieleveranciers
  Energieleveranciers zijn er bij gebaat om een zo gebalanceerd mogelijk portfolio te hebben. Dat doen zij door een voorspelling te doen van het verwachte verbruik en opwek van haar klanten. Doordat er steeds meer elektriciteit wordt opgewekt met behulp van zon en wind, is die voorspelling steeds lastiger te maken. De fouten in de voorspelling worden afgerekend tegen zogenaamde onbalansprijzen. Door een BESS in te zetten voor portfolio-optimalisatie kan een energieleverancier zijn risico op hoge onbalanskosten verminderen. 

 • Balanceringsdiensten leveren
  BESS zijn uitstekend geschikt om balanceringsdiensten mee te leveren voor de balanceringsmarkten van TenneT (FCR en aFRR). Omdat op deze markten om snel reagerend vermogen wordt gevraagd zullen steeds meer batterijen actief worden. Ook krijgen BESS steeds meer opslagcapaciteit (het aantal uren dat een batterij vol vermogen kan laden op ontladen), waardoor zij TenneT kunnen helpen om de balans tussen vraag en aanbod efficiënter te handhaven. 

Image

De toekomst van batterijen

Hoewel batterijen momenteel nog niet grootschalig worden ingezet, geloven we bij ENGIE dat ze een belangrijke rol zullen spelen in het energiesysteem van de toekomst. Net als duurzame oplossingen zoals groene waterstof en windenergie, dragen Battery Energy Storage Systems bij aan een stabiele en duurzame energievoorziening.

BESS zijn een cruciale schakel in een toekomst waarin het energiesysteem draait op duurzame energiebronnen. Door het vermogen om multi-inzetbaar te zijn en snel te kunnen reageren, dragen batterijen bij aan een efficiënter en duurzamer energiesysteem voor ons allemaal.