Blog

Winterse gasprijzen in de zomer

De korte termijn prijzen waren de afgelopen tijd uitzonderlijk hoog. De dagprijs voor aardgas bereikte in mei het hoogste niveau sinds 2018, en schommelt nu rond de 25-27 €/MWh. We moeten helemaal terug naar 2013 voor we een periode tegenkomen waar de de prijzen gedurende langere periode boven dit niveau stonden.

Deze prijsontwikkelingen zijn niet alleen op korte termijn van belang, maar werken ook door in de gasprijzen verder in de toekomst. Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe deze prijsstijgingen tot stand zijn gekomen, en wat dit betekent voor je inkoopstrategie.

Een krap gasaanbod ...

Veel van de prijsontwikkelingen zijn te wijten aan krapte op de markt, met name veroorzaakt door koude winters. In Azië begon het jaar met de koudste winter in zo’n 50 jaar, wat de regio aantrekkelijker maakte voor LNG-leveringen. Ook hier hadden we een koude winter (die tot in de lente doorwerkte, waardoor we de koudste aprilmaand sinds 1986 meemaakten). En ook de gasindustrie in Texas - de grootste in het land - kreeg een klap dankzij de extreme koude in februari.

Door deze ontwikkelingen, zijn veel landen (waaronder Nederland) niet in staat geweest de gasbuffers weer aan te vullen. Voor de aanvulling van deze buffers zijn we afhankelijker dan ooit van buitenlandse levering. Want de Nederlandse gasproductie uit het Groningenveld wordt in rap tempo afgebouwd - tegen 2022 zal deze volledig stoppen, waardoor we nóg afhankelijker worden van import.

Maar de twee voornaamste leveranciers, Noorwegen en Rusland, hebben de gaskraan vooralsnog niet verder opengedraaid in reactie op deze krapte. Veel van het onderhoud aan de Noorse gasinfrastructuur die tijdens de coronacrisis was uitgesteld, wordt de komende tijd alsnog uitgevoerd en vormt een belemmering voor extra toevoer. En ook Rusland heeft al een aantal maanden geen extra capaciteit geboekt om gas via Oekraïne te exporteren.

… maar wél een hoge gasvraag

Ondanks deze krappe aanbodsituatie ligt de gasvraag in Noordwest-Europa op het hoogste niveau van de afgelopen vijf jaar. Het verbruik tot en met mei 2021 lag maar liefst 11% hoger ten opzichte van dezelfde periode in 2017-2020. Dat heeft niet alleen te maken met de koude winter, maar ook met de sterk gestegen CO2-emissieprijzen. Hogere CO2-prijzen zorgen ervoor dat gascentrales competitiever worden ten opzichte van (bruin)kolencentrales. En deze zogenaamde coal-to-gas switching zorgt weer voor extra gasvraag.

Zoals gezegd zijn de Europese gasvoorraden bijzonder leeg voor de tijd van het jaar. De zogeheten vullingsgraad heeft de afgelopen vijf jaar nog nooit zo laag gestaan. De vraag om de bergingen weer aan te vullen zal de komende maanden dan ook zeer hoog blijven en zorgen voor een aanhoudende krapte.

Huidige en verwachte ontwikkelingen in gasprijzen

Relatief weinig aanbod en een hoge vraag zijn natuurlijk de ideale ingrediënten voor hogere marktprijzen. En dat geldt niet alleen voor de korte termijn. Ook de gasmarkt is een futuresmarkt, waarin hoge korte termijnprijzen doorwerken op de lange termijn. Dat heeft alles te maken met opslag, de gasbuffers. Als aardgas nu voor prijzen van 25-27 €/MWh wordt opgeslagen, zal dit volgend jaar bij wijze van spreken niet voor de helft van de prijs worden verkocht. Je ziet dan ook dat gasprijzen voor 2022 momenteel vrij hoog liggen.

De vraag naar gas zal naar verwachting de komende tijd hoog blijven en de hoge marktprijzen ondersteunen. Op den duur zou de afronding van de Nordstream 2-pijpleiding verdere prijsstijgingen kunnen temperen en helpen om voor volgende winter de gasbuffer weer voldoende te vullen. Dit soort verwachtingen van normalisering hebben impact op de gasprijzen voor verdere leveringsjaren. Zo liggen de gasprijzen voor 2023 op een veel aantrekkelijker niveau vergeleken met de prijzen van dit en volgend jaar.

Het zou dus kunnen lonen om alvast dit soort langetermijnposities in te nemen. Of dat de beste beslissing is, hangt af van de specifieke behoeften van jouw onderneming. Daarom kijken en denken onze experts van de Market Desk graag met je mee om een optimale invulling van je inkoopstrategie, zodat jij kan profiteren van gunstige inkoopmomenten. Meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek!