Blog

CO2 blijft hoog in prijs: wat staat je te wachten?

In een vorig artikel keken we al naar de CO2-markt. Het is tijd voor een follow-up, want er zijn nieuwe ontwikkelingen. Destijds gaf ik aan dat de stijging in CO2-prijzen het gevolg kon zijn van marktspeculatie. Inderdaad zag je kort nadien een daling in handelsprijzen, waarna de prijs wekenlang stabiel bleef. Maar eind augustus explodeerde de prijs weer, en de prijs lijkt hoog te blijven. Wat is er aan de hand, en wat betekent dat voor de Nederlandse energiemarkt?

Een vlinder die een orkaan veroorzaakt

Ik heb het al eerder gehad over het butterfly effect: een kleine gebeurtenis zorgt voor grote schokken. In dit geval was het een artikel in de Financial Times. Kortgezegd legt het artikel uit dat langetermijnhandelaren speculeren op een structurele stijging van emissieprijzen, onder invloed van geruchten dat de EU nieuwe beleidswijzigingen aan zou kondigen voor de periode 2030-2050.

Wéér speculatie dus, maar met een belangrijk nieuw element: concrete aanwijzingen dat de EU de prijs van emissierechten structureel gaat verhogen. Nadat het nieuws over wijzigingen daadwerkelijk naar buiten kwam, bleek ook de explosieve stijging van korte duur. Prijshervormingen zouden door langdurige politieke trajecten pas over jaren van kracht worden en ook het zeer grote aanbod op de markt had in september een prijsdrukkend effect.

Toch zullen de CO2-prijzen in de komende jaren stijgen. Want de Financial Times slaat de spijker op de kop: CO2-prijzen kunnen eigenlijk maar één richting op, en dat is omhoog. Daalt de prijs alsnog te ver, dan neemt de kans toe dat de politiek wederom ingrijpt en maatregelen introduceert om de prijs weer de gewenste richting op te krijgen.

De overheid bestiert de markt

De handel in emissierechten is een overheidsmiddel dat uiteindelijk het doel heeft om de CO2-uitstoot te beperken. Maar er is veel gesteggel over de staat van de markt. De een vindt het absurd dat ondernemingen teveel uitstootrechten hebben, de ander vreest voor economische benadeling. Het is een complex onderwerp met vele haken en ogen, maar wat zeker is, is dat zolang wordt vastgehouden aan de klimaatdoelen, de prijzen van emissierechten de komende jaren naar verwachting zullen stijgen. Simpelweg omdat anders de Europese Unie de gestelde klimaatdoelen nooit zal halen.

De recente aankondiging betreft een bijstelling van de reductiedoelstellingen. Voorheen was het doel om de CO2-uitstoot met 40% te verminderen ten opzichte van 1990. Nu ziet het er naar uit dat dit wordt bijgesteld naar 60%. Dit kan betekenen dat de gemiddelde emissieprijzen tegen 2030 fors kunnen oplopen – áls alle 27 lidstaten uiteindelijk instemmen met de huidige voorgestelde reductiedoelstellingen. Dit is momenteel nog onzeker: Tsjechië heeft al kenbaar gemaakt niet achter de nieuwe doelstellingen te staan. Ook Polen heeft de nodige reserveringen uitgesproken.    

Voorlopig zal de prijs naar verwachting nog blijven schommelen tussen de 25 en de 28 euro per ton, met wat uitschieters naar boven naarmate de EU meer nieuws naar buiten brengt.

Gaan mijn energieprijzen stijgen?

Zolang in Nederland het merendeel van de benodigde elektriciteit wordt opgewekt met conventionele centrales werkt een hogere CO2-prijs door op de marktprijzen voor elektriciteit. Maar de invloed van CO2-prijzen op de energieprijzen neemt af wanneer het aandeel duurzame energie toeneemt, aangezien dit CO2-vrije productiemethodes zijn. Het aandeel duurzaam in de Nederlandse productiemix zal toenemen door alle in aanbouw zijnde of geplande windparken op zee: momenteel is dat aandeel ruim 17%, maar in het doel van het Klimaatakkoord is opgenomen dat in 2030 70% van de Nederlandse energieconsumptie duurzaam moet worden opgewekt.

Vooralsnog moeten we de komende jaren rekening houden met stijgende energieprijzen, tot het aandeel duurzaam wordt vergroot naarmate we dichterbij de klimaat-deadlines komen. Wil je daarom meer inzicht in marktontwikkelingen, en advies over de ideale inkoopmomenten voor jouw onderneming? Schrijf je dan in voor de wekelijkse marktupdate via het onderstaande formulier, of maak gebruik van de ENGIE Market Prices App, waarmee je altijd inzicht hebt in de belangrijkste energieprijsontwikkelingen.  Of schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!