rivier in landschap in Nederland
Heel Nederland duurzaam

Energietransitie

Samen versnellen en vernieuwen

De energietransitie draait om de overgang van fossiele brandstof naar duurzame energie. In 2050 willen we overgestapt zijn op 100% duurzaam. De komende jaren nemen wij gefaseerd afscheid van onze resterende fossiele bronnen en investeert ENGIE in duurzame energiebronnen.

Zonnepark Flevokust

Wat is de energietransitie?

Er wordt in de maatschappij veel gesproken over de energietransitie. Wat houdt het precies in? En wat zijn de consequenties voor uw organisatie?

Energietransitie

De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. De afspraken over de energietransitie in Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

CO2-uitstoot

Het grootste probleem is de uitstoot van CO2, waardoor ons klimaat verandert. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en we hebben vaker te maken met extreem weer. De energietransitie moet klimaatverandering afremmen.

Klimaatakkoord Parijs

Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 dan in 1990. In juni 2018 is een voorstel voor de klimaatwet ingediend die uitgaat van 95% minder CO2-uitstoot in 2050. In het Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over de maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in Nederland kunnen halveren. Het is een uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs. Daar heeft Nederland samen met 194 andere landen toegezegd te zorgen dat de aarde in 2050 niet meer dan 2 graden is opgewarmd.

Anders dan het Energieakkoord, heeft het Klimaatakkoord één centraal doel: CO2-reductie. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar energievoorziening, maar naar alle broeikasemissies. Afspraken over het stimuleren van duurzame energie en energiebesparing staan in het Energieakkoord uit 2013. Het kabinet heeft deze afspraken gemaakt met onder meer werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties.

Landschap windmolens
landschap rivier

ENGIE neemt het voortouw in de energietransitie

Om de energietransitie waar te kunnen maken nemen de circa 6.200 medewerkers van ENGIE Nederland consumenten, instellingen en bedrijven aan de hand.

Samen met onze klanten en partners zijn we in staat om de energietransitie richting te geven en te versnellen.

Met slimme innovatieve technische oplossingen, integrale duurzame gebiedsontwikkeling, energiezuinige slimme gebouwen, en een betrouwbare opwekking en levering van groene energie (wind- en zonne-energie, WKO, groen gas, aardwarmte en waterstof) spelen wij op een verantwoorde manier in op maatschappelijke ontwikkelingen en actuele thema’s in werk- en leefomgeving.