Image

Als je als sportvereniging zelf groene stroom wil opwekken of maatregelen neemt waarmee de CO2-uitstoot van de club omlaag gaat, kun je als vereniging in aanmerking komen voor de SDE++ subsidie. Deze Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie biedt namelijk subsidie voor grote investeringen die gericht zijn op het opwekken van duurzame energie en het verminderen van CO2-uitstoot.

SDE++ breder dan voorganger

De nieuwe SDE++ subsidie is breder dan zijn voorganger de SDE+ subsidie. Waar de SDE+ subsidie alleen gold voor het opwekken van duurzame energie, krijg je met de SDE++ ook subsidie voor een aantal maatregelen waarmee je de CO2-uitstoot verlaagt.

De SDE++ subsidie biedt een (meerjarige) exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat je subsidie kunt ontvangen gedurende de gehele exploitatieperiode of levensduur van een project of maatregel. De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie of de te verminderen CO2-uitstoot en de (mogelijke) opbrengsten. Dit heet de 'onrendabele top'. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 tot 15 jaar, afhankelijk van de toegepaste techniek.

Meer informatie over de SDE++ subsidie

SDE++ subsidie aanvragen

Je kan de SDE++ subsidie aanvragen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Wil je graag hulp ontvangen bij het aanvragen van de SDE++ subsidie? De experts van onze partner PNO Consultants helpen je graag en zorgen dat je subsidie-succeskans zo groot mogelijk wordt. 

Image

Voor wie is de SDE++ subsidie?

De SDE++ is er voor zakelijk grootgebruikers. Je bent een grootverbruiker wanneer je aansluiting groter is dan 3x80A. Een voorwaarde van de SDE++ subsidie is dat het zonnesysteem een vermogen heeft van 15kWP of meer. In de praktijk komt dit neer op ongeveer 60 panelen, afhankelijk van het vermogen van de zonnepanelen. Een elektrische boiler moet een vermogen hebben van minimaal 5 MWth.

Daarnaast moet jouw sportvereniging eigenaar zijn van de accommodatie om in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidie. Het is ook toegestaan dat de eigenaar van de accommodatie een verklaring meestuurt met de subsidieaanvraag waarin staat dat hij akkoord is met de verduurzaming.

Jouw sportclub verduurzamen

Met de beschikbare subsidies wordt het verduurzamen van jouw sportvereniging nog aantrekkelijker. Vanuit SportMatch bieden wij verschillende mogelijkheden om je te ondersteunen bij verduurzamen. Hoe kunnen wij jou helpen?

Begeleidingstraject verduurzamen

Ontvang uitgebreid energieadvies, hulp bij subsidie aanvragen en ondersteuning bij het vergelijken van offertes. Dankzij een landelijke ondersteuningsregeling is dit traject t.w.v. € 2.000,- voor sportverenigingen helemaal gratis.