inrichting Wet Milieubeheer; energiebesparing bedrijven

Inrichting binnen de Wet milieubeheer

Inrichting is een belangrijk begrip binnen milieu wetgeving. Wat betekent inrichting in de Wet milieubeheer en welke bedrijven vallen daaronder? Lees snel verder of vraag direct een offerte aan voor uitgebreid advies.

Vraag direct een offerte aan

Inrichting binnen de Wet milieubeheer

Inrichting is een belangrijk begrip voor bedrijven in de milieuregelgeving. Bedrijven met een ‘Wet milieubeheer inrichting’ (wm-inrichting), moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit. Niet alle bedrijven vallen hieronder. Zo zijn winkels vaak geen inrichting en hoeven zij niet te voldoen aan het activiteitenbesluit. Op de website van de Rijksoverheid kun je checken of jouw bedrijf een inrichting is.

Download gratis whitepaper

Je energiekosten verlagen en tegelijkertijd ook voldoen aan de Informatieplicht? In deze whitepaper lees je hoe je je onderneming klaarmaakt voor de toekomst.

Boordevol informatie en een naslagwerk met alles wat je wil weten over de ENGIE BespaarCheck en -Scan. Een gratis download om te delen met collega's.

inrichting Wet Milieubeheer; energiebesparing bedrijven

Wanneer is iets een inrichting?

Jouw bedrijf is een inrichting als je aan deze 4 punten voldoet:

  • Je onderneming is een bedrijf of heeft de omvang van een bedrijf

  • De activiteit wordt op 1 plek uitgevoerd, niet op meerdere

  • De activiteit duurt 6 maanden of langer óf keert regelmatig op dezelfde plek terug

  • De activiteit staat in bijlage I van het besluit omgevingsrecht

Activiteitenbesluit

Alle typen bedrijven in Nederland vallen onder het Activiteitenbesluit, behalve als een bedrijf geen ‘inrichting’ is. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid in 3 typen inrichtingen: type A, B en C.

Type B

Inrichtingen die vallen onder type B moeten bij oprichting of een wijziging een melding doen aan het bevoegd gezag. Hieronder vallen onder andere garagebedrijven, metaalbewerkende bedrijven en jachthavens. Type B inrichtingen hebben geen Omgevingsvergunning Milieu nodig, in sommige gevallen hebben ze wel een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig. Ook type B inrichtingen vallen volledig onder het Activiteitenbesluit.

Type C

Type C inrichtingen zijn inrichtingen die een Omgevingsvergunning Milieu nodig hebben. Als type C inrichting moet een melding Activiteitenbesluit worden gedaan voor bepaalde activiteiten. Voor deze activiteiten hoeven dan geen voorschriften in de vergunning te staan. In sommige gevallen hebben inrichtingen type C ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig.

Verplichtingen van een wm-inrichting

Alleen wanneer jouw bedrijf onder ‘wm-inrichtingen’ valt en dus onder het Activiteitenbesluit, heb je een Omgevingsvergunning Milieu of Omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig. Wanneer je als Wet milieubeheer inrichting meer dan 50.000 kWh verbruikt, of meer dan 25.000 m³ gas, ben je verplicht energiebesparende maatregelen te nemen wanneer deze zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dit wordt de energiebesparingsplicht genoemd.

Daarnaast is het sinds 1 juli 2019 ook verplicht voor een Wet milieubeheer inrichting te rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt ingevoerd. Dit kan via het eLoket van RVO. Dit wordt de Informatieplicht energiebesparing genoemd.

Wil je weten of je moet voldoen aan de energiebesparingplicht of de Informatieplicht? Met onze online check ontdek je dit binnen 2 minuten.

 
Doe de eCheck en ontvang advies

Meer informatie over de Wet milieubeheer?

Je energiekosten verlagen en tegelijkertijd ook voldoen aan de Informatieplicht? In deze whitepaper lees je hoe je je onderneming klaarmaakt voor de toekomst.

Boordevol informatie en een naslagwerk met alles wat je wil weten over de ENGIE BespaarCheck en -Scan. Een gratis download om te delen met collega's.

inrichting Wet Milieubeheer; energiebesparing bedrijven