Image

Menzis en ENGIE dringen samen de CO2-uitstoot terug

Menzis heeft in 2023 de CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering met 75 procent teruggedrongen ten opzichte van 2019. Een uitstekend resultaat van hun duurzaamheidsbeleid. Dit resultaat hebben ze bereikt met ENGIE en Equans als partners, waarbij ENGIE energieleverancier is en Equans gebouwbeheer doet.

Henk Hogenkamp, technisch specialist bij Menzis: “We zijn heel trots op dit mooie resultaat. We hadden het niet kunnen bereiken zonder de samenwerking met ENGIE en Equans. Zij vullen elkaar goed aan. Toen wij voorstelden om zonnepanelen op de daken van alle Menzis locaties te plaatsen, heeft ENGIE Equans naar voren geschoven als adviseur en expert voor de installatie. Ook konden we direct in beraad met ENGIE om het rendement van de panelen te maximaliseren. Soortgelijke vraagstukken, zoals rond laadpalen, pakken ze ook samen op. Deze driehoek is voor mij heel prettig, het ontzorgt ons enorm.”

Grote ambities

Menzis heeft in ENGIE een geschikte partner gevonden om haar grote ambities voor een duurzame bedrijfsvoering te behalen. “We streven naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering, waarbij we de CO2-uitstoot van al onze activiteiten zoveel mogelijk willen reduceren. Het verlagen van ons energieverbruik speelt hierin een cruciale rol”, legt Hogenkamp uit. “Dat ENGIE ons helpt deze grote ambitie waar te maken, zegt veel over onze goede samenwerking. Zo hebben we ons elektriciteitsverbruik in 2023 met 40% verlaagd vergeleken met 2019. Ons gasverbruik is in deze periode met 26% gedaald.”

De samenwerking met ENGIE draagt bij aan een optimale voorspelbaarheid van het energieverbruik door het creëren van flexibiliteit in aansluitingen en inkoopvolumes en de beheersing van de energiekosten. Dit soort flexibiliteit is sinds de coronajaren belangrijker dan ooit. “Hybride werken zorgt in de praktijk voor leegstand in onze gebouwen. Als we ons verbruik daar niet op aanpassen, verspillen we jaarlijks een hoop energie”, aldus Hogenkamp. “Samen met ENGIE analyseren we daarom doorlopend ons energieverbruik zodat we onze inkoopstrategie daarop kunnen aanpassen. Met Equans maken we soortgelijke analyses, maar dan gericht op vraagstukken zoals het al dan niet bijplaatsen van aanvullende opwek- of laadcapaciteit.”

Belangrijke stappen

Met Equans heeft Menzis belangrijke stappen gezet in de verduurzaming van het vastgoed van Menzis door middel van het plaatsen van zonnepanelen en laadpalen. ENGIE voorziet hen van 100% groene elektriciteit van Nederlandse bodem. Dankzij al deze maatregelen kan Menzis met trots vaststellen dat hun CO2-uitstoot in 2023 met maar liefst 75% is teruggedrongen ten opzichte van 2019.

Menzis is nog niet klaar met verduurzamen. “Maar het laaghangend fruit is inmiddels wel geplukt”, zegt Hogenkamp. “We zullen ons in de toekomst dus bezig moeten houden met complexere vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Zo willen we, naast een onderhoudsplanning, een planning voor meerdere jaren maken. Zo sturen we niet alleen op de technische levensduur van systemen, maar grijpen we ook tijdig onze verduurzamingskansen.”

Image

Verandering is mogelijk

De samenwerking tussen Menzis, ENGIE en Equans is een uitstekend voorbeeld van hoe een partnership tussen een energiebedrijf en een grote organisatie concrete verduurzaming oplevert. Deze samenwerking is bovendien gebaseerd op een gezamenlijke visie. Zo heeft ENGIE net als Menzis een sterke duurzaamheidsambitie, met als doel om in 2045 geen CO2 meer uit te stoten.

De resultaten van Menzis tonen aan dat dat je met de inzet van de juiste expertise op een efficiënte en kosteneffectieve manier energiebeheer kunt verduurzamen. Menzis en ENGIE hebben laten zien dat verandering mogelijk is en dat duurzaamheid kan worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering, met positieve resultaten voor het milieu – én de financiën!