Image

Groen gas: verminder uw CO2-uitstoot

Hoewel we een verschuiving zien naar elektrificatie, blijft gas nog steeds onmisbaar. Een groot aantal bedrijfsprocessen zijn nog niet ingericht voor deze elektrificatie. We blijven gas dus nodig hebben, maar aardgas kan inmiddels ook vervangen worden door een duurzaam alternatief zoals groen gas. Hiermee vermindert u uw CO2-uitstoot en vergroent u uw gasverbruik. Hoe wordt groen gas geproduceerd? Waarom zou u groen gas moeten afnemen? En hoe ziet de toekomst van groen gas eruit? U leest het hier. 

Wat is groen gas?

Groen gas is gas dat op een duurzame manier is geproduceerd en daardoor schoner en beter voor het milieu is dan aardgas. Bij het verwarmen van een woning met aardgas komt er CO2 vrij. Dat geldt ook voor de verbranding van groen gas. Maar waarom is groen gas dan beter voor het milieu? Dat heeft te maken met de manier waarop het groene gas wordt geproduceerd. Het proces begint bij het omzetten van mest en andere biologische reststromen in biogas. Om biogas op te waarderen tot groen gas, moet dit eerst gezuiverd worden. Tijdens dit proces worden de verontreinigingen uit het biogas gefilterd en wordt het biogas gedroogd. Bij het opwaarderen wordt de CO2 grotendeels uit het biogas verwijderd. Na dit proces blijft er groen gas over. Dit groene gas wordt vervolgens gekeurd en toegevoegd aan het Nederlandse gasnet.

Verschil met CO2-gecompenseerd gas

Naast groen gas is er ook nog CO2-gecompenseerd gas. Hiermee compenseert u uw CO2-uitstoot door bij te dragen aan klimaatvriendelijke projecten. Dit gas is dus niet zoals bij groen gas vanuit een hernieuwbare bron opgewekt. Het verschil tussen deze gassen zit hem dus in de manier van opwekken. CO2-gecompenseerd gas is in feite normaal aardgas, met daarbij de belofte dat er een bijdrage gedaan wordt aan het compenseren van de uitstoot die vrijkomt bij het gebruik van het gas.

Uw bedrijf verduurzamen met groen gas

Een groot deel van de sectoren in Nederland hebben enorme hoeveelheden energie en warmte nodig. Voor veel van deze processen is nog gas nodig. Nederland is goed op weg met de elektrificatie, maar een groot gedeelte van de bedrijven is nog afhankelijk van gas. Het volledig verduurzamen van bedrijfsprocessen kost veel tijd en geld. In dit soort situaties is groen gas een goed alternatief om te kunnen verduurzamen. Dit gas heeft namelijk dezelfde eigenschappen als aardgas, maar is beter voor het milieu. Door over te stappen op groen gas kunt u een bijdrage leveren aan de energietransitie, zonder dat u hiervoor op de korte termijn grote aanpassingen hoeft te doen aan uw bedrijfsprocessen. 

Energieadviseur op locatie

Herkomst en certificaten

Bij zakelijke afname van groen gas zijn certificaten noodzakelijk voor de bewijslast. Bedrijven die het groene gas afnemen kunnen hiermee aantonen dat het groene gas afkomstig is van een specifieke producent van dit gas. Zo kunnen bedrijven aantonen dat zij op een duurzame manier ondernemen. Deze certificaten (Garanties van Oorsprong) voor groen gas, worden uitgegeven door de instantie Vertogas. De instantie kijkt bij het uitgeven van deze GVO’s hoe het gas geproduceerd is, wat de productielocatie is en wat de CO2-intensiteit is. Wanneer u kiest voor groen gas van ENGIE, ontvangt u een certificaat waarmee wij garanderen dat het gas groen is.

De toekomst van groen gas

Groen gas is een duurzaam en effectief alternatief voor aardgas. Dit gas zal ook in de toekomst een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Op dit moment wordt groen gas nog op kleine schaal geproduceerd. In Nederland zijn er voldoende groene reststromen en mest beschikbaar om meer groen gas te kunnen produceren, alleen het aantal groene gas-installaties zal moeten worden opgeschaald. Ondertussen wordt er al gewerkt aan de ontwikkeling van innovatieve productietechnieken met extra potentie voor opschaling. In de toekomst zal het dus eenvoudiger zijn om op te schalen en zullen deze installaties nog effectiever zijn, waardoor nog meer bedrijven kunnen profiteren van groen gas.

Image

Groen gas van ENGIE

Met groen gas vermindert u uw CO2-uitstoot en draagt uw organisatie bij aan duurzamer verbruik. Groen gas is duurzaam geproduceerd en daardoor schoner en beter voor het milieu dan reguliere fossiele brandstoffen. ENGIE biedt groen gas afkomstig uit Nederlandse biogascentrales. Wanneer u kiest voor groen gas, ontvangt u een certificaat waarmee wij garanderen dat het gas duurzaam is.

Ontdek groen gas van ENGIE