Image

Om bedrijven met een verbruik minder dan 50.000 kWh of 25.000 m3 te ondersteunen bij het verduurzamen heeft de overheid de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) ontwikkeld. Met deze subsidie kunt u als ondernemer een energieadviseur inhuren voor persoonlijk energieadvies. Daarmee krijgt u goed beeld hoe u uw locatie kunt verduurzamen. Daarnaast kunt u begeleiding aanvragen bij het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen.

De SVM vergoedt 80% van de kosten voor het inhuren van een professioneel adviseur voor persoonlijk energieadvies voor uw locatie. Het subsidiebedrag kan oplopen tot maximaal €2.500,- per locatie.

SVM aanvragen
De SVM subsidie is beschikbaar vanaf 1 oktober 2021. U kunt de regeling aanvragen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier vindt u ook meer informatie over de inhoud van de subsidie.

Meer informatie over de SVM subsidie

Voor wie is de SVM?

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal €50 miljoen, die:

  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.
Medewerker achter laptop
Energie expert ENGIE

Belangrijke subsidievoorwaarden

  • Eigen bijdrage: de SVM-subsidie vergoedt 80% van de kosten van het advies- en begeleidingstraject. De resterende 20% moet de ondernemer dus in ieder geval zelf betalen. Ook eventuele kosten boven het maximale subsidiebedrag (€2.500,-) komen voor rekening van de ondernemer.
  • Investeringskosten: de investeringskosten van de geadviseerde maatregelen komen in principe geheel voor rekening van de ondernemer zelf. Die kosten vallen dus buiten de SVM-subsidie (al kan de ondernemer soms wel een beroep doen op andere regelingen, zoals EIA of ISDE).
  • Resultaatsverplichting: Om in aanmerking te kunnen komen voor de SVM moet de ondernemer minimaal één maatregel uit het advies daadwerkelijk uitvoeren.