Image

De nieuwe SDE++ subsidie is breder dan zijn voorganger de SDE+ subsidie. Waar de SDE+ subsidie alleen gold voor het opwekken van duurzame energie, krijg je met de SDE++ ook subsidie voor een aantal maatregelen waarmee je de CO2-uitstoot verlaagt.

Exploitatiesubsidie
De SDE++ subsidie biedt een (meerjarige) exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat je subsidie kunt ontvangen gedurende de gehele exploitatieperiode of levensduur van een project of maatregel. De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie of de te verminderen CO2-uitstoot en de (mogelijke) opbrengsten. Dit heet de 'onrendabele top'. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 tot 15 jaar, afhankelijk van de toegepaste techniek.

SDE++ subsidie aanvragen
Je kan de SDE++ subsidie aanvragen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Meer informatie over SDE++

Voor wie is de SDE++ subsidie?

De SDE++ is er voor zakelijk grootgebruikers. Je bent een grootverbruiker wanneer je aansluiting groter is dan 3x80A. Een voorwaarde van de SDE++ subsidie is dat het zonnesysteem een vermogen heeft van 15kWP of meer. In de praktijk komt dit neer op ongeveer 60 panelen, afhankelijk van het vermogen van de zonnepanelen. Een elektrische boiler moet een vermogen hebben van minimaal 5 MWth.

Medewerker achter laptop