Corporate Power Purchase Agreement CPPA

Corporate Power Purchase Agreement (CPPA)

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, hebben landen binnen de EU ambitieuze klimaatdoelen gesteld in het Akkoord van Parijs. Nederland streeft ernaar de CO2-uitstoot tegen 2030 te halveren ten opzichte van 1990, door onder meer over te stappen op duurzame energiebronnen zoals zon- en windenergie. Bedrijven, als grote energieverbruikers en CO2-uitstoters, zijn cruciaal in deze transitie. Voor bedrijven die hun energieverbruik willen verduurzamen en de ambitie hebben écht impact te maken bestaat er een oplossing, namelijk een Corporate Power Purchase Agreement (CPPA). 

 

 

Wat is een Corporate Power Purchase Agreement?

Een Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) is een overeenkomst die een organisatie direct koppelt aan een geselecteerd zonne- of windpark. Met een CPPA wordt voor een langere termijn, variërend van 3 tot 15 jaar, duurzame elektriciteit geleverd tegen een voordelig tarief. Deze contractvorm stimuleert directe investeringen in hernieuwbare energiebronnen en levert zo een positieve bijdrage aan de energietransitie in Nederland, terwijl het organisaties helpt hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Video: Corporate Power Purchase Agreement

Benieuwd naar de impact van een Corporate Power Purchase op de energietransitie? Onze energie-expert Patty legt het uit in deze video.

Verschil tussen een PPA en een Corporate PPA

In tegenstelling tot een traditionele Power Purchase Agreement (PPA), waarbij energie wordt geleverd door een energieleverancier, biedt een Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) directe toegang tot duurzame energie van een specifieke zonne- of windpark. 

Waarom is een CPPA belangrijk?

  • Bijdrage aan de energietransitie: CPPA's helpen bedrijven hun elektriciteitsverbruik te vergroenen door direct bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe zonne- en windparken, wat essentieel is voor de energietransitie. 

  • Toegang tot duurzame energie: Bedrijven krijgen via een CPPA directe toegang tot betrouwbare, gecertificeerde groene stroom, waarmee ze hun duurzaamheidsdoelen kunnen bereiken. 

  • Stabiliteit in energieprijzen: CPPA's bieden een vaste prijs voor elektriciteit, wat bedrijven beschermt tegen de volatiliteit van de energiemarkt en zorgt voor voorspelbare energiekosten. 

  • Risicobeheer: De energieproducent garandeert een bepaalde hoeveelheid productie, waardoor bedrijven zekerheid hebben over hun energievoorziening. 

  • Groene imago: Een CPPA versterkt het duurzame imago van een bedrijf, wat positief is voor de perceptie door klanten, investeerders en andere stakeholders.

Corporate Power Purchase Agreement CPPA

Een externe locatie of op eigen terrein?

Offsite Corporate PPA

Bij een Offsite Corporate PPA vindt de energieproductie niet op het terrein van de klant plaats, maar wordt de geproduceerde elektriciteit geleverd via het elektriciteitsnet. Dit is vooral gunstig wanneer de klant niet over voldoende ruimte beschikt voor het opzetten van een duurzame energie-installatie, zoals een zonne- of windpark. Bedrijven kunnen op deze manier toch grootschalige duurzame energie afnemen, bijvoorbeeld van een windpark op zee. 

Onsite Corporate PPA

Een Onsite Corporate PPA houdt in dat de duurzame energieproductie plaatsvindt op het terrein van de klant zelf. ENGIE biedt deze optie waarbij het ontwerp, de installatie en exploitatie van de duurzame energie-installatie (zoals zonnepanelen of windturbines) gefinancierd worden. Dit stelt klanten in staat om groene elektriciteit te produceren en te verbruiken gedurende een langdurige periode, vaak 10 tot 25 jaar, maar tegenwoordig is korter ook mogelijk. 

Welke contractvormen zijn er?

Corporate Power Purchase Agreements zijn in verschillende contractvormen beschikbaar.
CPPA As Produced

As produced

Bij 'as produced' wordt de elektriciteit geleverd op basis van de daadwerkelijke opwekking van de duurzame energiebron. In deze structuur is de hoeveelheid geleverde elektriciteit direct gerelateerd aan de hoeveelheid die daadwerkelijk wordt geproduceerd op een gegeven moment. De afnemer profiteert van de volledige opbrengst, ongeacht variaties in de productie als gevolg van weersomstandigheden of andere factoren. 

CPPA As Forecasted

As forecasted

Bij 'as forecasted' wordt de elektriciteit geleverd op basis van een vooraf bepaalde voorspelling van de opwekking. Er wordt een geschatte hoeveelheid elektriciteit vastgesteld voor een bepaalde periode op basis van verwachte opwekking. De afnemer betaalt een vastgestelde prijs voor deze voorspelde hoeveelheid elektriciteit, ongeacht de werkelijke opbrengst van de energiebron.

CPPA Fully Supply

Fully supply

Bij 'Fully Supply' combineert een Power Purchase Agreement (PPA) met een Energy Supply Agreement (ESA) de levering van elektriciteit. Deze aanpak dekt het volledige energieverbruiksprofiel van de afnemer, waarbij eventuele productieverschillen van de duurzame bron worden opgevangen door extra leveringen onder de ESA. Dit zorgt voor een constante energievoorziening tegen een afgesproken prijs, minimaliserend zowel productie- als marktprijsrisico's.

Kortom

CPPA's spelen een cruciale rol in de overgang naar een duurzamere en koolstofarme economie. Met directe toegang tot groene stroomlevering bieden ze bedrijven stabiliteit in energieprijzen, risicobeheer, en een sterkere concurrentiepositie. Bovendien helpen CPPA's bij het verbeteren van het groene imago en het vervullen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, wat essentieel is voor veel bedrijven.

Een CPPA voor uw bedrijf?