Zonne-energie
Groen

Groene Stroom

Energie van duurzame energiebronnen

  • Groene stroom draagt bij aan CO2-reductie

  • Duurzame energiebronnen uit o.a. Nederland

  • Schoon, betaalbaar en betrouwbaar

Groene stroom

De vraag naar energie neemt toe en dit zal blijven stijgen. Tegelijkertijd neemt de voorraad fossiele brandstoffen af. We zullen dus ook andere energiebronnen moeten aanspreken, zoals zon, wind, water en biomassa.  

ENGIE biedt haar zakelijke klanten verschillende opties op het gebied van groene stroom. Vraag een vrijblijvende offerte aan met een energie adviseur en bespreek samen met ENGIE uw energie-ambities.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Duurzame energiebronnen

Wind

De bewegingsenergie van wind omzetten in elektriciteit. Dat is het principe achter energieopwekking met windmolens. Windenergie is een bewezen, schone technologie. Ook windenergie heeft de toekomst en het aantal windmolens groeit dan ook snel. Opties: Nederlandse wind, Noordzee wind en Europese wind.

Water

Door gebruik te maken van hoogteverschil tussen watermassa’s (stuwdam) of op een andere manier te profiteren van de stroomsnelheid van water, kan energie worden gemaakt. Optie: Europese waterkracht.

Biomassa

Organisch materiaal gebruiken om energie op te wekken. Er zijn tal van biomassasoorten die worden ingezet om dat te doen. Ook bij ENGIE wordt al veel biomassa mee gestookt. Opties: Nederlandse en Europese biomassa.

Zon- en windparken

Groene energie is dichterbij dan u denkt! Inmiddels wekken wij in een groot deel van Nederland zelf 100% groene stroom op en bouwen we samen met bedrijven aan een duurzaam Nederland. We investeren actief in zon- en windparken. Benieuwd naar onze duurzame energiebronnen?

Image
Windmolen boven wolken

Stapsgewijs naar duurzame energie

Onze wereld verandert. We bewegen ons in snel tempo richting een CO2-neutrale, 100% duurzame en digitale samenleving. In deze allesomvattende energietransitie helpt ENGIE Energie Zakelijk instellingen en bedrijven om gezamenlijk de stap te zetten naar duurzame energie.