Medewerker achter laptop
EnClick

Budgetmodule

Uw energiekosten managen met EnClick

In EnClick heeft u inzicht in uw energiekosten. Uw verwachte energiekosten worden getoond in relatie tot uw opgegeven budget. Hierdoor kunt u verrassingen voorkomen doordat u tijdig wordt geïnformeerd wanneer u uw ingestelde budget dreigt te overschrijden.

Gecontracteerd volume & verwachte leveringskosten

In de cirkeldiagram “Gecontracteerd volume” wordt uw contract volume getoond in MWh (elektriciteit) of m3 (gas). Daarnaast wordt het reeds ingekochte volume (gesloten) weergegeven. Voor het open staande volume bent u nog blootgesteld aan prijsfluctuaties.

In de cirkeldiagram “Verwachte leveringskosten” worden uw kosten getoond vanuit perspectief van de energieleverancier. De verwachte leveringskosten zijn de commodity (elektriciteit of gas) inclusief gecontracteerde opslag en lump sum (enkel voor gas: transport en flexibiliteit). Uw tot nu toe uitgevoerde clicks bepalen de waarde van de gesloten positie. De open positie is gewaardeerd tegen de meest recente marktprijs inclusief gecontracteerde opslag. De verwachte energiekosten zijn exclusief o.a. btw en belastingen en kosten die in rekening gebracht worden door derde partijen. 

Screenshot budgetmodule
Market prices app

Verwachte leveringskosten versus ingesteld budget

  • Indien een budget waarde is ingesteld worden u verwachte leveringskosten afgezet tegen het ingestelde budget.
  • Indien de grafiek groen kleurt, liggen uw verwachte leveringskosten onder het ingestelde budget.
  • Indien de grafiek rood kleurt overschrijden uw verwachte leveringskosten uw ingestelde budget.
  • Indien de budget notificatie actief is, ontvangt u hiervan ook een notificatie. Voor deze budget notificatie kunnen meerdere e-mailadressen worden opgegeven. 

Door een bandbreedte in te stellen kunt u eerder worden geïnformeerd wanneer uw verwachte energiekosten in de buurt komen van het ingestelde budget. Wanneer de verwachte leveringskosten zich binnen deze bandbreedte bevinden kleurt de grafiek oranje.

Het budget, de bandbreedte en notificatie moeten per leverjaar en commodity worden ingesteld.