Market prices app

Prijsplafond gas en elektriciteit

De Nederlandse overheid stelt voor 2023 een prijsplafond voor gas en elektriciteit in om tegemoet te komen aan de hoge energieprijzen sinds de oorlog in Oekraïne. De overheid betaalt de korting, de energiemaatschappijen voeren de regeling uit namens de overheid.

Prijsplafond energie 2023
Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief €1,45 per m3 tot een verbruik van 1.200 m3. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief €0,40 per kWh tot een verbruik van 2.900 kWh. De tarieven zijn inclusief belastingen. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. 


Voor wie geldt het prijsplafond?
Het prijsplafond geldt voor alle kleinverbruiksaansluitingen in gebouwen die geregistreerd staan met een verblijfsfunctie (wonen of werken).

  • Kleinverbruiksaansluitingen voor elektriciteit zijn aansluitingen van 3x80A of kleiner
  • Kleinverbruiksaansluitingen voor gas zijn aansluitingen met een capaciteitsgrens onder of gelijk aan 40 m3 per uur
Prijsplafond voorbeeld elektriciteit

Berekening voorschot
Wij berekenen de kosten voor uw verwachte energieverbruik op jaarbasis. Wij delen de jaarlijkse kosten van uw energierekening door 12 maanden en dat is uw termijnbedrag (voorschot) per maand. Dit bedrag is niet alleen bestemd voor ENGIE, maar bevat ook kosten waar ENGIE geen invloed op heeft zoals de kosten voor netbeheer en overheidsheffingen die worden afgedragen aan uw netbeheerder en de overheid.

Vanaf 1 januari 2023 stijgen de overheidsheffingen en netbeheerkosten. Het kan daardoor zo zijn dat het voorschot in 2023 hoger uitvalt dan u misschien had verwacht. 

Wat verandert er in 2023

Teruglevering elektriciteit
Wanneer u gedurende 2023 ook elektriciteit teruglevert, wordt het teruggeleverde volume afgetrokken van het verbruik (gesaldeerd). Het netto verbruik komt in aanmerking voor het prijsplafond.

Tussentijdse overstap
Wanneer u gedurende 2023 overstapt naar ENGIE óf juist vertrekt bij ENGIE geldt het prijsplafond voor het gewogen gemiddelde verbruik over de periode dat ENGIE uw leverancier is.

Meer informatie over het prijsplafond vindt u op de website van de Rijksoverheid

Veelgestelde vragen