Image

Rouveen Kaasspecialiteiten: koploper in duurzaamheid

Rouveen Kaasspecialiteiten heeft een missie. Niet alleen is de coöperatieve zuivelfabriek uit het Overijsselse dorp Rouveen op weg om internationaal toonaangevend te worden met bijzondere kaasspecialiteiten, de kaasmaker zet ook binnen en buiten Nederland de toon in duurzaamheid. Bij alle aspecten van de bedrijfsvoering kiest Rouveen Kaasspecialiteiten bewust voor milieuvriendelijkheid, biodiversiteit en energiezuinigheid.

ENGIE Nederland wil een leidende rol spelen bij duurzame verandering. Met innovatieve technologie en digitalisering helpt ENGIE bedrijven, lokale overheden en consumenten om besparingen te realiseren. De energiebehoefte die overblijft, vult ENGIE in met duurzame energie. Zo kan ENGIE samen met haar klanten het verschil maken om een betere wereld door te geven aan volgende generaties.

Trots op jarenlange samenwerking!

ENGIE is trots op de jarenlange samenwerking met Rouveen Kaasspecialiteiten, die al meer dan honderd jaar meester zijn in het maken van kaas. We zijn blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan hun ambitieuze duurzaamheidsmissie. Dit gebeurt onder meer door de volledige stroombehoefte te vergroenen met lokaal opgewekte elektriciteit van het nieuw gerealiseerde Windmolenpark Hattemerbroek en door energie-efficiënte en innovatieve warmte- en koudetechnieken in te passen in het productieproces. Ook leveren we een energiemonitoringssysteem dat het energieverbruik gedetailleerd en realtime in beeld brengt.

Rouveen Kaasspecialiteiten kaas
Image

Rouveen Gewoon Duurzaam

De ambitieuze duurzaamheidsmissie van Rouveen Kaasspecialiteiten zit verweven in de vezels van het bedrijf. In het totale productieproces zijn vervuiling, milieubelasting en energieverbruik tot een minimum teruggebracht. Maar men kijkt verder dan alleen naar de eigen productie. Rouveen neemt zijn medewerkers, de 250 aangesloten leden-melkveehouders en de lokale omgeving graag mee. Onder de titel Rouveen Gewoon Duurzaam is een veelomvattend programma samengesteld dat duurzaamheid op vele fronten versterkt en iedereen in en om de organisatie helpt vergroenen.

“Het programma heet Rouveen Gewoon Duurzaam omdat wij duurzaamheid vanzelfsprekend vinden”, vertelt Jaco Blankespoor, Manager Programma's en Processen bij Rouveen Kaasspecialiteiten. “Wij staan als zuivelcoöperatie dicht bij de natuur, onze leden-melkveehouders leven van en met de natuur; daar kun je dan toch alleen maar zuinig mee omgaan? Bovendien is de keuze voor biodiversiteit en milieubewustzijn helemaal niet zo ingewikkeld als sommigen wel denken. Het is vooral een kwestie van je gezond verstand gebruiken en soms net even verder kijken dan de allergoedkoopste oplossing.”

Kaasmaken is een energie-intensief proces. De energievoorziening is dus een belangrijk aspect bij de missie om te vergroenen. Blankespoor: “We hebben al zonnepanelen op de daken liggen bij onze vestigingen in Rouveen en Molenschot. Maar we wilden onze totale stroomvoorziening vergroenen en lokaal maken. Dus een korte keten van opwek naar verbruik. We hebben gekeken naar de mogelijkheden voor eigen windmolens bij ons dorp, zodat die verbinding direct duidelijk werd. Dat bleek moeilijk realiseerbaar. ENGIE adviseerde ons toen om die verbinding te leggen met het nieuwe windmolenpark in Hattemerbroek, nog geen 20 kilometer verderop. In samenwerking met ENGIE hebben we nu de stroomafname direct kunnen koppelen aan de opwek bij dat windmolenpark.”

In de volledige stroombehoefte van Rouveen Kaasspecialiteiten – jaarlijks ruim 12 miljoen KWh – wordt voorzien door ongeveer anderhalve windmolen in het nabijgelegen windpark Hattemerbroek. “Dat is stroom waar geen fossiele brandstof of verbranding aan te pas hoeft te komen. Dat levert een enorme besparing in CO2 op. Op dit moment zijn we bezig om ook ons gasverbruik te vergroenen. We onderzoeken, wederom in samenwerking met ENGIE, of het reëel is dat we uiteindelijk helemaal van het gas af gaan. Ons doel is om volledig duurzaam en CO2-neutraal te worden.”

Samen met ENGIE naar de toekomst

Rouveen Kaasspecialiteiten en ENGIE werken al zo’n 10 jaar samen. Blankespoor: “We zijn blij met de dienstverlening en de kennis en kunde van ENGIE. We vinden ze aan onze zijde bij ons streven naar energiezuinigheid en maken graag gebruik van hun ervaring en advies wat betreft duurzaamheid, de energiemarkt en andere energiegerelateerde vraagstukken. Onze vaste contactpersonen van onder meer accountmanagement en de energiemarktexperts van de Market Desk, zijn heel proactief en denken volop met ons mee. Men is enthousiast, oplossingsgericht en er is een waardevol netwerk om de juiste mensen en partijen bij elkaar te brengen. De meerwaarde zit bij ENGIE echt in de vakkennis van de mensen en het persoonlijke contact aan tafel.”

De energiewinst zit niet alleen in de groene opwek van stroom, maar ook in het beheersen en terugschroeven van het verbruik. Vorig jaar heeft Rouveen Kaasspecialiteiten een innovatieve warmtepomp met waterkoeler in gebruik genomen, als eerste Nederlandse kaasmaker. Blankespoor: “Dit is een gasloos installatiesysteem om producten te koelen, te verhitten en te verpompen. Vroeger verbruikten we veel aardgas voor dit proces. Met deze nieuwe, technisch zeer geavanceerde installatie besparen we jaarlijks zo’n 300 duizend m3 aardgas en reduceren we de stikstof-, NOX- en CO2-uitstoot aanzienlijk. Dankzij ENGIE hebben we deze installatie naadloos kunnen inpassen in ons productieproces.”

“Daarnaast maken we nu gebruik van het energiemonitoringssysteem van ENGIE om continu de vinger aan de pols te houden van het energieverbruik. Dat kunnen we nu tot in detail en realtime. Op advies van onze ENGIE-accountmanager hebben we gekozen voor EnSights, dat op hoofdlijnen het energieverbruik monitort en voor Sensorfact, dat continu op machineniveau meet. Wij monitoren het stroomverbruik op 50 punten in het bedrijf. Dat geeft ons een nauwgezet inzicht in de verbruiktrends, maar ook in de specifieke cijfers van het moment. Als er onverwachte pieken zijn door een incident, bijvoorbeeld als een pomp vastloopt of verwarmingsketel meer verbruikt dan logisch is, kunnen we direct ingrijpen. Dat biedt ons de kans om nodeloos energieverbruik te voorkomen. Dat is uiteraard goed voor het milieu en bespaart ons ook veel overbodige kosten. Dit blijft natuurlijk ook altijd een belangrijk aspect. We zetten sterk in op duurzaamheid, maar zijn ook een ondernemende organisatie, die de aangesloten leden-melkveehouders een goede melkprijs en een aantrekkelijk groeiperspectief wil bieden.”

Resultaten

12 miljoen kWh per jaar vergroend

Rouveen Kaasspecialiteiten betrekt zijn groene stroom via ENGIE met bronherkenning uit het nabijgelegen Windpark Hattemerbroek.

300 duizend m3 aardgas bespaard

Dankzij nieuwe warmtepomp met waterkoeler.

Realtime en in detail energiemonitoring

Dankzij Ensights (algemene energiemonitoring) en Sensorfact (meting op machineniveau).

Proactief advies en ondersteuning

Van accountmanagement en van de ENGIE Market Desk

Luchtfoto Rouveen kaasspecialiteiten

De verbinding met de omgeving

De ambities en de impact die Rouveen Kaasspecialiteiten wil hebben, overstijgen de eigen organisatie. De aangesloten leden-melkveehouders worden gestimuleerd om duurzaam en met oog voor biodiversiteit te ondernemen. “We hebben oog voor de hele keten, van boer tot bord, en helpen onze leden en partners bij hun vergroeningsactiviteiten. ENGIE pakt haar rol hierin goed op en adviseert ons op basis van actuele en relevante informatie. We krijgen gevraagd én ongevraagd advies en dat werkt uitstekend voor ons.”

Bij energiezuinigheid en uitstootbeperking draait het niet alleen om machines en techniek. Medewerkers zijn voor Rouveen Kaasspecialiteiten net zo belangrijk bij de missie. Zij worden gestimuleerd en beloond om met de fiets naar het werk te komen. In 2019 en 2020 werden zo in totaal bijna 250 duizend autokilometers omgezet in fietskilometers, wat een totale besparing van zo’n 50 duizend kilo CO2 heeft opgeleverd. Het dorp Rouveen (gemeente Staphorst) profiteert ook van de bewuste keuzes. Zo heeft de kaasmaker er in samenwerking met buren en gemeente voor gezorgd dat al het vrachtverkeer wordt omgeleid via de achterkant van de fabriek en dus niet meer door het dorp hoeft te rijden.

Rouveen Kaasspecialiteiten heeft de kaasmakerij van de toekomst ontwikkeld. Een energiezuinige en duurzame coöperatieve zuivelfabriek, die medewerkers, aangesloten leden-melkveehouders, partners en omgeving van harte meeneemt in haar missie. Een missie die bovendien nog niet ten einde is. ENGIE is er trots op dat we dit bijzondere bedrijf kunnen ondersteunen met advies, technische oplossingen en energielevering bij de duurzame vergroening van organisatie en regio