Zon op dak Bosch

De gehele maatschappij moet dringend ingrijpen om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Daarom spant de Bosch Group zich ondanks het uitdagende economische klimaat in om klimaatneutrale technologieën te ontwikkelen – én zelf te gebruiken.

Bosch is sinds 2020 als eerste industriële multinational ter wereld CO2-neutraal in al hun scope 1- en 2-emissies. Daartoe investeert het bedrijf in verschillende milieuprojecten die sociale en ecologische ontwikkeling ondersteunen. Een andere belangrijke manier om te verduurzamen is via de inkoop van groene stroom.

Flexibiliteit in crisistijd

Bosch is voor energie-inkoop al geruime tijd klant bij ENGIE. Samen met hun adviseur, Energie Makelaar, legde Bosch in 2020 ook het verduurzamingsvraagstuk voor de Nederlandse organisatie bij ENGIE neer. “Bosch heeft een doordachte verduurzamingsstrategie, waar energie-inkoop een deel van uitmaakt. Dat leidde tot vrij specifieke eisen waar weinig marktpartijen aan konden of wilden voldoen”, legt Edwin de Jong uit, Senior Consultant bij Energie Makelaar. “De flexibiliteit en voorwaarden die ENGIE bood, sloten daar in de uitgevoerde tenders het beste op aan.”

Nu is ‘maak onze energie-inkoop duurzaam’ makkelijker gezegd dan gedaan, zeker wanneer je verschillende locaties moet voorzien van duurzame energie. Bovendien had Bosch de wens om te verduurzamen met lokaal opgewekte energie. Dat is enkele stappen verder op de ‘duurzaamheidsladder’ en dus complexer dan de relatief simpele compensatie van CO2- met de inkoop van GvO’s.

Groene energie

“Ik ben trots hoe we het samen hebben gedaan, zeker in relatie tot de tijdgeest”

Door lokaal energie in te kopen van aantoonbare bronnen, zijn bedrijven als Bosch dus niet alleen op papier CO2-neutraal, maar leveren ze een actieve bijdrage aan de uitbreiding van de Nederlandse duurzame opwekcapaciteit. Want er wordt een significant volume afgenomen. En dat lokt verdere uitbreiding van duurzame assets uit, om de rest van de markt te kunnen bedienen. De opgave om gedecentraliseerde locaties te voorzien van lokaal opgewekte duurzame energie, vergde intensieve samenwerking met veel schakels.

Naast samenwerking tussen het account team en de Nederlandse locaties, werd ook geschakeld met de juridische teams van de Bosch Groep in Duitsland, Energie Makelaar en de productontwikkeling van ENGIE. Het resultaat van dit traject was, naast veel papierwerk, een solide raamwerk voor de duurzame energie-inkoop van Bosch Nederland. “Ik ben trots hoe we het samen hebben gedaan, zeker in relatie tot de tijdgeest”, zegt Henk Snijders, Category Manager en Facility Management bij Bosch. “Dit contract is beklonken in het bizarre marktjaar 2022, en als je ziet wat we dan bereikt hebben met diepgaande sparring en onderhandelingen, kun je alleen maar trots zijn op het inhoudelijke resultaat.”

De marktonzekerheid van 2022 drukte tijdens de contractonderhandelingen op het gemoed van Bosch – de inkoop voor leveringsjaar 2023 moest nog worden afgerond. “De energiemarkt stond op zijn kop”, zegt Snijders. “We waren dan ook blij dat we ondanks die marktomstandigheden tot deze overeenkomst zijn gekomen.”

Op naar verdere verduurzaming

Met het product 'Aanwijsbaar Groen' van ENGIE wordt nu elektriciteit ingekocht van lokale wind- en zonneparken. Dit komt volgens de berekeningen van ENGIE neer op zo’n 95% van het totale energieverbruik van de Bosch-locaties in Nederland (referentiejaar 2022). Voor het resterende volume worden vooralsnog GvO’s aangekocht. “Met deze contractering voorziet ENGIE ons de komende 10 jaar van duurzame energie”, zegt Erwin Diepenbroek, Category Expert Facility Management bij Bosch.

De vergroening van de energie-inkoop is mede gerealiseerd dankzij de inzet van zelf ontwikkelde oplossingen die ENGIE gebruikt om het verduurzamingspotentieel van een organisatie in kaart te brengen. Dat begint met monitoring om inzicht te krijgen in het elektriciteitsverbruik, waarna inkoopstrategieën worden geformuleerd. Zo is op basis van de inzichten overeengekomen dat ENGIE de programmaverantwoordelijkheid voor Bosch zal dragen om de fluctuaties in hun verbruiksprofiel glad te strijken.

Voor Bosch is het geen probleem dit aan ENGIE toe te vertrouwen. “ENGIE is een partij met een grote mate van professionaliteit en met veel know-how. We hebben inmiddels dan ook een goede vertrouwensrelatie opgebouwd.” Behalve elektriciteit neemt Bosch ook aardgas af bij ENGIE, maar dit wordt steeds minder, onder meer door de inzet van Bosch’ eigen technologie zoals warmtepompen voor gebouwverwarming. ENGIE staat klaar om hen in verdere verduurzaming te ondersteunen en is blij met zo’n vooruitstrevend bedrijf als klant.

Projectheader Bosch

Ondanks de economische grilligheid van de afgelopen jaren, zit Bosch niet bij de pakken neer, maar blijft investeren in verdere verduurzaming. Diepenbroek zegt tot slot: “Naar 2030 toe richten wij ons op eigen opwek en energiebesparing. We willen bovendien slimmer omgaan met gelijktijdigheid, waarbij we een optimale balans nastreven tussen verwarming en koeling, en tussen energievraag en -overschot. Er zijn nog genoeg uitdagingen om op te lossen.”