Blog

Is jouw energiestrategie klaar voor 2026?

De coronapandemie heeft aanzienlijke schade toegebracht aan de economie. Dankzij de overheidssteun is de arbeidsmarkt tijdelijk niet al te zwaar geraakt, waardoor de economie niet volledig is geïmplodeerd. Maar veel branches hebben het nog steeds moeilijk, zo ook bepaalde segmenten in de tuinbouw. En hoewel we in december 2020 konden hopen op een vlot herstel, volgde in januari een reeks aan slecht nieuws: nieuwe, besmettelijkere coronavarianten en problemen omtrent de verspreiding van vaccins. Herstelverwachtingen zijn daarom verschoven.

Maar naar wanneer? Volgend jaar? 2023? De herstelverwachtingen van de economie zijn belangrijke indicatoren van hoe energiemarkten zich zullen ontwikkelen. Het is dan ook goed om periodiek vooruit te blikken, zodat je kunt anticiperen op mogelijke stijgingen in de vraag. Daarom deze vooruitblik: waar moet je rekening mee houden in je energiestrategie?

Aardgas: houd rekening met schommelingen

2020 was vooral een jaar van kelderende gasprijzen, waarbij met prijzen rond de 12 €/MWh het laagste prijsniveau in tien jaar werd aangetikt. De oorzaken waardoor die de prijzen gedurende het jaar laag bleven waren onder meer volle gasbuffers, een warme winter en de verminderde gasvraag door corona.

Hoewel de verwachtingen voor prijsherstel laag waren tegen het einde van 2020, piekte in januari de vraag plotseling door een samenloop van omstandigheden: toenemende politieke druk op de Nordstream-2 leiding én een zeer koude winter in Azië. Het doet denken aan 2011, toen na de Fukushima-ramp Japan massaal op gas overschakelde, waardoor de wereldwijde gasprijzen omhoog schoten.

Nu zullen de gasprijzen naar alle waarschijnlijkheid niet al te veel stijgen dit jaar, maar het toont wel aan dat de markt wispelturig is. Het toenemende aanbod aan LNG zorgt er daarbij voor dat veranderingen op de wereldmarkt steeds vaker hun weerslag hebben op Nederlandse prijsniveau’s.

Zoals het er momenteel uitziet, zou je er rekening mee kunnen houden dat prijsstijgingen voor 2022-2023 vooralsnog heftiger zullen zijn dan voor de periode 2024-2026 - deze jaren staan nog altijd op aantrekkelijke niveaus van rond de 15€/MWh.

Elektriciteit: stijgingen door CO2-prijsrecords

Brandstofprijzen zijn een belangrijke component in de prijsontwikkeling van elektriciteit. Wanneer gas en olie (dat vooralsnog op een stabiel prijspunt lijkt te blijven) stijgen, stijgt ook de prijs voor elektriciteit. Maar de CO2-markt wordt steeds belangrijker in deze prijsontwikkelingen.

Zo stegen in februari 2021 de prijzen van CO2-emissierechten tot het hoogste niveau ooit. Dit is vooral te wijten aan politiek ingrijpen. In Europa is er steeds meer draagvlak voor meer ingrijpende verduurzamingsmaatregelen. Eind 2020 werden aangescherpte emissiedoelstellingen bekendgemaakt die CO2-prijzen structureel zullen opdrijven.

Laat je niet overvallen door de markt

Wanneer energiekosten een significant onderdeel zijn van de product- of bedrijfskosten, zoals het geval is in de tuinbouw, is het aantrekkelijk om actief te anticiperen op marktveranderingen. Daar hoort ook risicobeheersing bij. Leg je je nu vast? Wacht je af? Spreid je je inkopen?

Om risico’s te beheersen en blootstelling aan de grillen van de markt te beperken, is een inkoopstrategie noodzakelijk die reageert op marktveranderingen en die vooral ook vooruit kijkt. Kun je inspringen op kansen voor volgend jaar? Zie je al besparingsmogelijkheden voor 2024? En hoe zit het met 2026? Je kunt alleen voordeel halen uit marktfluctuaties wanneer je direct kunt handelen. Wacht je een aantal dagen, dan is de situatie alweer veranderd. Sta daarom klaar met een leveringsovereenkomst voor 2024, 2025 en 2026, zodat je je nooit laat overvallen door de markt.