Image
Energiescan

Energiescan - Wet Milieubeheer (Informatieplicht)

Een slimme investering

Energiescan - Wet Milieubeheer (Informatieplicht)

Alle bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of aardgas-equivalent verbruiken hebben een Informatieplicht. Dat houdt in dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting moest rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Meer informatie over de Informatieplicht kunt u vinden op rvo.nl.

Met onze energiescan weet u zeker dat u aan de wetgeving voldoet en krijgt u inzicht in de juiste en meest logische stappen binnen de energietransitie. Tijdens het bezoek van onze energieadviseur wordt uw situatie in kaart gebracht en worden er verbeteringen voorgesteld. De uitkomsten vindt u overzichtelijk terug in het adviesrapport.

Adviesrapport
Na het bezoek op locatie ontvangt u een uitgebreid adviesrapport. Dit adviesrapport vertelt u meer over uw energieverbruik, geeft een vergelijking van uw verbruik versus het verbruik van anderen, een overzicht van de wettelijke en meest interessante maatregelen, de benodigde investeringen, terugverdientijden én mogelijke subsidies. Natuurlijk leest u ook waar u het beste mee kunt beginnen.

Begeleiding
Wilt u na de oplevering van het adviesrapport extra begeleiding bij het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen? Wij ondersteunen u graag in een begeleidingstraject als aanvulling op de Energiescan. Zo kunt u de voorgestelde maatregelen effectief in de praktijk brengen.

Contact opnemen voor meer informatie
  • Scan op locatie door een vakbekwaam EnergiePrestatie-adviseur (EP-adviseur)

  • Rapport met overzicht van alle wettelijke en interessante maatregelen, investeringen, energiebesparing, terugverdientijd en mogelijke subsidies

  • Advies over de volgorde van de te nemen maatregelen

  • Optioneel begeleidingstraject

  • SVM voor bedrijven met een verbruik minder dan 50.000 kWh of 25.000 m3

  • Optionele opvoer in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor bedrijven met een verbruik meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3

Windmolen boven wolken

Stapsgewijs naar duurzame energie

Onze wereld verandert. We bewegen ons in snel tempo richting een CO2-neutrale, 100% duurzame en digitale samenleving. In deze allesomvattende energietransitie helpt ENGIE Energie Zakelijk instellingen en bedrijven om gezamenlijk de stap te zetten naar duurzame energie.