Energie adviseur ENGIE
Energiescan

Energiescan - maatwerk

Het antwoord op uw complexe energievragen

  • Passend bij uw bedrijf en uitdagingen

  • Concrete actieplannen om te besparen

  • Helpt u voldoen aan wet- en regelgeving

Energiescan - maatwerk

ENGIE is naast leverancier van energie de expert op gebied van energiebesparing, duurzaamheid en het optimaliseren van technische installaties. Uw bedrijf kan gebruik maken van de kennis en kunde van een team dat bestaat uit energieadviseurs, business consultants en engineers. Samen met ENGIE kunt u stapsgewijs verduurzamen. Een Energiescan op Maat van ENGIE maakt uw besparingspotentieel inzichtelijk, geeft advies over duurzaamheidsmaatregelen en de terugverdientijden en helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving op gebied van duurzaamheid en CO2-reductie.

Energie QuickScan
Dit onderzoek is erop gericht u een beter beeld te geven van uw bestaande installatie en de bouwkundige schil. De nadruk ligt op het vinden van energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd met als doel de uitstoot van CO₂ te verminderen en de energielasten terug te brengen.

Energiemonitoring & Energiemanagement
Energiemonitoring is het inzichtelijk maken van uw energieverbruik. Dit inzicht helpt u om uw kosten onder controle te krijgen en te houden. ENGIE kan dit voor u in kaart brengen op macro- en microniveau: per gebouw, per ruimte, per jaar, per dag of per uur. Een dashboard rapporteert uw energiegebruik. Indien u in kaart wilt krijgen wat het verbruik impliceert, hier analyses uit wilt trekken of (continue) verbetering wilt bewerkstelligen, spreken we over Energiemanagement.

Verbeterplan
De uitkomsten van de Energie QuickScan en de inzichten uit de energiemonitor zijn de basis voor een compleet verbeterplan voor uw energiehuishouding. Op basis van dit verbeterplan kunt u stapsgewijs verduurzamen samen met ENGIE.

Het verbeterplan:

  • Maakt uw besparingspotentieel inzichtelijk
  • Geeft advies of duurzaamheidsmaatregelen
  • Geeft inzicht in terugverdientijden
  • Helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving
Contact opnemen voor meer informatie

Bekijk ook

Bent u toch op zoek naar een andere oplossing voor meer inzicht en/of om aan de slag te gaan met besparen?
Windmolen boven wolken

Stapsgewijs naar duurzame energie

Onze wereld verandert. We bewegen ons in snel tempo richting een CO2-neutrale, 100% duurzame en digitale samenleving. In deze allesomvattende energietransitie helpt ENGIE Energie Zakelijk instellingen en bedrijven om gezamenlijk de stap te zetten naar duurzame energie.