Officebuilding
Energie-audit 

Energiescan - EED

Bent u audit plichtig?

  • Al uw energiestromen inzichtelijk

  • Deskundig advies om te besparen

  • Voldoe aan de Europse wet- en regelgeving

De EED-audit, hoe zit dat?

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Deze richtlijn hoeft als doel om in 2020 20% minder energie te verbruiken in Europa. Daartoe bevat de richtlijn verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Heeft uw bedrijf meer dan 250 werknemers? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de EED energie-audit waarschijnlijk op uw bedrijf van toepassing.

De EED energie-audit vindt elke 4 jaar plaats. Het doel van de audit is om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. Bedrijven krijgen zo een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen in de organisatie. Dit moet ondernemingen stimuleren om meer energiebesparende maatregelen te nemen.
 
Wilt u weten of de EED energie-audit voor uw bedrijf van toepassing is? ENGIE kan u helpen om te bepalen of u audit-plichtig bent. Ook kunnen we bepalen of uw bedrijf in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vrijstellingen.
 
Een EED energie-audit bestaat uit:
  • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;
  • een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Het auditrapport moet vervolgens worden ingeleverd bij het bevoegd gezag, meestal de gemeente. Zij beoordelen op grond van de Wet Milieubeheer of aan de verplichtingen van de regeling is voldaan.

Omgevingsdiensten of het bevoegd gezag ziet toe op naleving van de regels. Voert een onderneming de EED energie-audit niet uit, dan kan een forse bestuurlijke boete volgen die is gekoppeld aan de energierekening.

Contact opnemen voor meer informatie
Energie expert ENGIE Zakelijk

Plan van Aanpak EED Energie-audit

Na de EED Energie-audit dient u een plan van aanpak te maken voor de maatregelen die u denkt te gaan nemen om energie te besparen. Ook hierbij kan ENGIE u helpen. Over 4 jaar volgt dan een nieuwe audit. Ieder jaar wordt uw bedrijf getoetst aan de hand van het plan van aanpak.

In het plan van aanpak moeten in ieder geval de volgende maatregelen voorkomen:

  • Zekere maatregelen
  • Voorwaardelijke maatregelen
  • Onzekere maatregelen 

(2 en 3 moeten over 4 jaar zekere maatregelen zijn)

Daarnaast bevat het plan van aanpak een verbeterplan: hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf over 4 jaar beter presteert dan nu?

 

Whitepaper: van label C naar EED

Om u duidelijkheid te bieden in de wirwar aan wet- en regelgeving rondom energiebesparing  voor bedrijven, hebben wij een whitepaper opgesteld. 

Het biedt o.a. overzicht in de wet- en regelgeving  rondom de EED Energie-audit en geeft handvatten voor uw organisatie.

 

Medewerker achter laptop

Veel gestelde vragen over de EED Energie-audit

Windmolen boven wolken

Stapsgewijs naar duurzame energie

Onze wereld verandert. We bewegen ons in snel tempo richting een CO2-neutrale, 100% duurzame en digitale samenleving. In deze allesomvattende energietransitie helpt ENGIE Energie Zakelijk instellingen en bedrijven om gezamenlijk de stap te zetten naar duurzame energie.