Medewerker achter laptop
Verminder uw CO2-uitstoot

Groen gas

Vergroen uw gasverbruik

  • Groen Gas draagt bij aan CO2-reductie

  • Duurzame energiebronnen uit o.a. Nederland

  • Schoon, betaalbaar en betrouwbaar

Groen gas

Met Groen Gas vermindert u uw CO2-uitstoot en vergroent u uw gasverbruik. Groen Gas is duurzaam geproduceerd en daardoor schoner en beter voor het milieu dan reguliere fossiele brandstoffen. Bovendien is Groen Gas afkomstig van Nederlandse bodem.

In organisch materiaal, zoals mest, tuinafval en rioolslib, zit energie. Bij verbranding, vergassing of vergisting van deze materialen komt energie vrij die kan worden omgezet in biogas. Dit wordt via een opwaarderingsinstallatie verrijkt tot de kwaliteit van aardgas. Zo ontstaat Groen Gas. Om te garanderen dat het biogas volgens de vereiste standaarden wordt opgewekt en voldoet aan de nieuwe energiewetgeving, worden de processen gekeurd en gecertificeerd door een onafhankelijke partij.

Met Groen Gas vermindert u uw CO2-uitstoot en draagt uw organisatie bij aan duurzamer verbruik. Groen Gas is duurzaam geproduceerd en daardoor schoner en beter voor het milieu dan reguliere fossiele brandstoffen. ENGIE Energie biedt Groen Gas afkomstig uit Nederlandse biogascentrales. Wanneer u kiest voor Groen Gas, ontvangt u een certificaat waarmee wij garanderen dat het gas duurzaam is.

Bent u gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder of wilt u zich certificeren? Groen Gas is dan een verstandige en duurzame keuze. U kunt bij ENGIE terecht voor Groen Gas, maar wij komen ook graag met u in gesprek als u reststromen heeft die u duurzaam wilt inzetten voor de productie van groen gas voor eigen gebruik of de maatschappij.