installatieverantwoordelijke aan het werk
Hoogspanning Services

Installatie-verantwoordelijkheid

Uitbesteden of zelf in de regie blijven? Bij EQUANS kan beide.

Om de veiligheid te waarborgen, dienen volgens de NEN 3140 en NEN 3840 organisaties met een laag- of hoogspanningsinstallatie een installatieverantwoordelijke (IV) toe te wijzen.

Wat is een installatieverantwoordelijke?


Een installatieverantwoordelijke (IV'er) zorgt voor een veilige bedrijfsvoering van een elektrische installatie. Onder bedrijfsvoering vallen bijvoorbeeld het onderhoud, gebruik, inspectie en beheer aan of nabij de elektrische installatie en de veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen. U kunt ervoor kiezen zelf een installatieverantwoordelijke aan te wijzen of de installatieverantwoordelijkheid extern te beleggen. Bijvoorbeeld als u geen personeel in dienst heeft dat beschikt over het vereiste middelbaar elektrotechnisch niveau (gelijk aan EQF-niveau 4).

Wij adviseren en helpen graag in het (gedeeltelijk) uitbesteden van de installatieverant-woordelijkheid. 

Neem vrijblijvend contact voor meer informatie

Externe installatieverantwoordelijke

De specialisten van EQUANS zijn zowel elektrotechnisch als juridisch onderlegd. Zij kunnen als gedelegeerd installatieverantwoordelijke de relevante wetgeving en normen op de juiste wijze voor u toepassen. Afhankelijk van uw situatie kiest u bijvoorbeeld voor volledig ontlasten of houdt u wellicht liever zelf de touwtjes meer in handen. We zetten de opties graag voor u op rij:
Download de leaflet

Gedelegeerd installatieverantwoordelijke met budget

Onze specialist treedt op als installatieverantwoordelijke en budgethouder. Zijn de werkelijke kosten van onderhoud en beheer hoger dan vooraf begroot, dan is dit ons risico. U minimaliseert op deze manier bedrijfsrisico’s als gevolg van ‘onvoorziene kosten’.

Gedelegeerd installatieverantwoordelijke zonder budget

U belegt de installatieverantwoordelijkheid bij ons, maar u blijft zelf budget verantwoordelijk. U accordeert alle kosten die gemaakt moeten worden voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering. Zo blijft u altijd aan het stuur.

Operationeel installatieverantwoordelijke 

U legt de verantwoordelijkheid voor het beheer en bewaking van de condities van de installaties bij ons en richt uw aandacht zelf op de beleidsmatige kant, zoals de aanwijzing en opleiding van personeel en het omschrijven van de werkprocedures.  U bepaalt zelf of dit met of zonder budget is. 

  • Toonaangevend

  • Zonder compromis

  • Veilig

Een installatieverantwoordelijke inhuren?

Vanaf het moment dat een installatie in beheer is genomen moet er een installatieverantwoordelijke worden aangewezen.  Zijn er binnen je organisatie geen bevoegden met voldoende kennis aanwezig, dan is het aan te reden een externe installatieverantwoordelijke in te huren. Via de button kunt u meer informatie hierover opvragen of neem contact op via telefoonnummer 088 484 99 99 of mail naar hoogspanning.nl@engie.com.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

Toonaangevend, veilig en zonder compromis

Wij van Hoogspanning Services zijn toonaangevend op het gebied van duurzaam beheer en onderhoud van hoogspanningsinstallaties. Daarbij wordt geen enkel compromis gesloten op het gebied van veiligheid en wet- en regelgeving. Immers zijn we het aan onze stand verplicht te zorgen voor de veiligheid van onze klant, onze medewerkers en onze omgeving.

hoogspanning services eemshaven installatie