windmolen van boven
Hybride Energiecentrales

De druk op het elektriciteitsnet verlichten

Hoe kunnen we de druk op het elektriciteitsnet verlichten? Op welke manier kunnen nieuwe energiebronnen ‘meeliften’ op het jarenlange succes van grijze of – nog liever! -bestaande, groene energieproducten? Hoe kan dit gecombineerd gebruik van energiebronnen ons sneller helpen te vergroenen? De toepassing van Hybride Energiecentrales - Hybrid Power Plants – is de aanjager van de energietransitie. 

Dat windenergie vrij beschikbaar en milieuvriendelijk is, wil helaas nog niet zeggen dat windenergiesystemen op alle locaties technisch haalbaar zijn. Het gecombineerd gebruik van windenergie én zonne-energie of een bestaande aansluiting wordt daarom steeds aantrekkelijker en vaker gebruikt als alternatief voor door olie-geproduceerde energie. EQUANS werkt aan innovatieve oplossingen. 

Wat is de ideale combinatie?

Windmolens produceren vooral in herfst en winter, zonnepanelen in lente en zomer. Door deze productiepieken in elkaar te schuiven op dezelfde netaansluiting, kunnen zij méér energie leveren zonder dat netuitbreiding nodig is. EQUANS ziet ook dat andere oplossingen mogelijk zijn: zonneparken kunnen bestaande grijze productie (zoals een gascentrale) of een grijze netaansluiting (bij een grootverbruiker) efficiënter inzetten. 

Heel NL duurzaam met groene stroom

Combinatie zon en wind

EQUANS levert de technisch installatie en betrouwbare regelelektronica die de gecombineerde productie van wind- en zonne-energie in goede banen leidt, ook in periodes van overproductie.

Combinatie groen en grijs

EQUANS werkt samen met haar grootverbruikers-klanten aan de ontwikkeling van zonneparken of windparken in de zeer nabije omgeving of zelfs op eigen terrein van de klant.

Werken aan innovatieve oplossingen

Mobiele zonneparken, agro-zonneparken op daken van kassen of een drijvend zonnepark tussen de windmolens op zee? ‘Multi-resource Hybrid Power Plants’ worden betiteld als het heden én de toekomst van vergroening van onze energieopwekking. Met Hybride energiecentrales combineert EQUANS bestaande succesverhalen met moderne technologie, wat leidt tot een efficiëntere en kostenbesparende manier van energieopwekking en optimalisatie van de projectkosten.

Succesverhalen

 Hybride Energiecentrales

Agro-zonnepanelen in Beers

Kan de kweek van gewassen gecombineerd worden met het opwekken van zonne-energie? De eerste oogst van het Agri-zonnepanelen teststation in Beers wijst dat (straks) uit. Zonnepanelen beschermen de gewassen tegen extreme weersomstandigheden. Deze hybride centrale produceert zowel voedsel als energie.

Mobiele installaties Nijmegen

Met mobiele oplossingen creëert men meer flexibiliteit en meerwaarde. EQUANS heeft inmiddels de beschikking over vier mobiele zonne-units van 15 kW elk die nu bij de energiecentrale van Nijmegen staan.

Zonnepark Maximacentrale

Zonnepark Maximacentrale is hét schoolvoorbeeld van een grijs-groene combinatie. Waarom? Omdat aan dit project strengere eisen zijn verbonden dan aan een koppeling tussen een windpark en een gascentrale.

zonnepark vierverlaten dronebeeld

Van vele markten thuis

Wij zijn van vele markten thuis. Op onze homepagina vindt u onze dienstverlening in een overzicht. Het is natuurlijk ook mogelijk om contact op te nemen met één van onze collega’s. 

Neem contact met ons op