Healthcare

Duurzame zorg door een toekomstbestendig gebouw

Assen
Doorlopend

Bij het Wilhelmina Ziekenhuis (WZA) is ENGIE al jaren nauw betrokken bij de toekomstbestendige ontwikkelingen van het ziekenhuis. ENGIE realiseerde in samenwerking met partners al eerder het dialysecentrum, het vaatlab, het ouder- kindcentrum en de IC/CCU. Hoe ziet de samenwerking tussen WZA en ENGIE eruit? Aan het woord Kristiaan Blokzijl (Manager Healthcare & Vastgoed).

Naar ENGIE Healthcare
WZA werkt efficiënter en kostenbesparender door support ENGIE


Oog voor de praktische uitvoerbaarheid
Blokzijl: “De praktische uitvoerbaarheid van een goed ontwerp is cruciaal om het gebouw in de toekomst op een veilige, efficiënte manier te gaan gebruiken. Voor het WZA heeft ENGIE de bouwplannen geoptimaliseerd op het gebied van praktische uitvoerbaarheid. Dat levert een heel prettig bouwproces op zonder verstoringen. ENGIE heeft een trackrecord opgebouwd in de zorg. We spreken met zorgpersoneel en patiënten: daardoor weten we wat de wensen zijn bij het in gebruik nemen van een gebouw."

Healing Environment

Bij ENGIE denken we na over de vraag: ‘hoe kunnen we een gebouw zo ontwikkelen dat de omgeving bijdraagt aan de genezing en beleving van de gebruikers?' Blokzijl: “Met andere woorden, hoe creëer je een healing environment? ENGIE adviseert het WZA over alle technische facetten die hierbij een rol spelen. Denk aan luchtverversing, medicinaal licht en veiligheidsmaatregelen. Maar ook aan zeer specialistische toepassingen voor het WZA.”

Voor het WZA heeft ENGIE de bouwplannen geoptimaliseerd op het gebied van praktische uitvoerbaarheid.

Verduurzamen
Om de juiste stappen richting duurzame zorg te zetten, denkt ENGIE graag mee over innovaties in het zorglandschap. Blokzijl: “Het ziekenhuis heeft de zorgkennis in huis en ENGIE draagt haar steentje bij op technisch vlak. Wat zijn de meest slimme keuzes voor de lange termijn van een ziekenhuis? Een routekaart wordt opgesteld om samen de juiste stappen te zetten richting een volledig aardgasvrij ziekenhuis. Die routekaart bepaalt wat voor maatregelen er genomen gaan worden op de korte en lange termijn. Voor het WZA hebben we de energiestromen geanalyseerd en in samenwerking met partners een duurzaam energieconcept opgesteld waarin we de mogelijkheden voor een gebieds-WKO in Assen-Zuid verkennen. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.”

Neem contact op met de Healthcare-professionals

Contact

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Of heeft u een andere vraag?

Neem contact met ons op