kantoor ingang

Integrated Facility Management

Duurzaam en slim verbeteren met EQUANS Integrated Facility Management

De ontwikkelingen richting 'smart buildings', 'green offices' en 'healthy offices' vragen om een integrale aanpak van soft services als het gaat om uw bedrijfsvoering en energie, en hard services voor uw installaties. De keuze voor EQUANS Integrated Facility Management betekent voor uw organisatie één aanspreekpunt als sparringpartner op strategisch niveau. Vanuit dit strategisch perspectief organiseren wij uw services op het gebied van onder meer energie, water, afval, beveiliging, catering, schoonmaak, technisch beheer en onderhoud integraal. Van ontwerp en advies tot management en van realisatie tot en met continue optimalisatie.

Toegevoegde waarde van EQUANS als managing partner

EQUANS Integrated Facility Management vervult als managing partner een proactieve adviesrol. Wij helpen u uw dienstverlening zo te organiseren dat u winst behaalt in efficiency, productiviteit én comfort. Zo leveren wij een bijdrage aan het behalen van uw strategische doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, huisvesting en medewerkersproductiviteit en -tevredenheid. Daarbij ontzorgen we u volledig, zodat u de ruimte heeft om zich te focussen op uw core business. Op die manier maken wij de stap van commodity naar added value.
  • Volledige ontzorging op secundaire processen

  • Strategische benadering van uw Facility Management

  • Optimale transparantie, meetbaarheid en compliance dankzij het Intelligence Dashboard

  • Zekerheid door prestatiecontracten

Image

Waar richt IFM zich op?

Wij richten ons op het inrichten en doorontwikkelen van de regieorganisatie op duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze. Ook houden wij ons bezig met het organiseren van integrale contractvormen. Wij zorgen niet alleen voor een verbetering van budgetmanagement en klantmanagement, maar ook voor het intelligenter maken van de business. 

Prestatiecontracten

We bekijken uw totale facilitaire organisatie vanuit de Total Cost of Ownership, met een focus op uw bedrijfsspecifieke korte- en langetermijndoelstellingen. Onze jarenlange ervaring in Integrated Facility Management stelt ons in staat u optimaal te ondersteunen om die doelstellingen te behalen.

Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid, die wij vastleggen in contractvormen die EQUANS IFM heeft ontwikkeld. Hierin leggen we duidelijk vast welke prestaties geleverd moeten worden en welke doelstellingen behaald dienen te worden. Deze contractvormen ondersteunen wij met onze slimme tools, zoals EQUANS Direct (Facility Management Informatie Systeem). Deze tools stellen alle stakeholders eenvoudig in staat om de performance objectief vast te stellen en ons hierop te beoordelen. Uw doelstellingen worden op deze manier onze gezamenlijke doelstellingen. Met (financiële) langetermijnzekerheid, professionaliteit en compliance voor u tot gevolg.