logistiek medewerker in magazijn

Leveranciers

Ontdek op deze pagina alle relevante informatie voor onze leveranciers

Sinds 1 september jl. heeft ENGIE Services een nieuwe naam en heten wij EQUANS. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de inkoopvoorwaarden grondig te herzien. Niet alleen zijn deze aangepast aan de huidige wet- en regelgeving, wij hebben er ook voor gekozen om zaken die voorheen elders geregeld waren in de inkoopvoorwaarden op te nemen. Zo zijn er vrij veel operationele zaken opgenomen. Doordat de inkoopvoorwaarden in omvang zijn uitgebreid, verwachten wij dat het proces van contractvorming voortaan sneller kan worden doorlopen.

De nieuwe inkoopvoorwaarden kennen vier verschillende secties (voorheen twee). Het eerste deel is op alle opdrachten en overeenkomsten met u van toepassing, maar de overige delen alleen als dit volgt uit het type werkzaamheden die u voor ons verricht. Is er sprake van aanneming van werk, dan is deel II aanvullend van toepassing, in geval van onderhoudswerkzaamheden en de daaruit voortvloeiende bijkomende werkzaamheden geldt ook deel III en het vierde deel is naast deel I van toepassing indien sprake is van dienstverlening (anders dan onderhoud).

 

 

Titel Versie
Algemene Inkoopvoorwaarden EQUANS AIV versie 1 oktober 2021
Algemene Inkoopvoorwaarden ENGIE Services Nederland N.V. AIV versie 21 maart 2016
General Purchasing Conditions EQUANS  Versie 1 oktober 2021
Instructie facturen inleen en ZZP  nvt
Privacyverklaring EQUANS tbv externen  Versie september 2021
Inlener samenvatting NEN3140  Versie oktober 2021

 

De Leverancierscode

EQUANS vindt het erg belangrijk om integer en eerlijk te ondernemen. Dit verwachten wij ook van onze leveranciers. Hiervoor hebben wij een leverancierscode ontwikkeld met richtlijnen.

Bekijk de leverancierscode

Duurzaam inkopen

Verduurzaming begint bij jezelf. Ook wij erkennen dat. De materialen en diensten die we inkopen proberen we zo duurzaam mogelijk in te kopen. Ontdek in onze infographic hoe we dit doen.

Bekijk de infographic
Duurzame_carport_Zonnebos_1ste_paneellegging