access granted

Pentesting identificeert zwakke plekken

Smart Digital Operations

De vraag is niet meer of, maar wanneer u wordt gehackt. Zonder dat u het weet kijken hackers wellicht nu al mee in uw systemen, waar ze op zoek zijn naar bedrijfsgevoelige of persoonlijke data voor hun vaak lucratieve cybercrimes via de installatie van malware en ransomware. Weet u hoe goed uw computersystemen, netwerken en webapplicaties zijn beveiligd tegen hackers? Weet u waar de kwetsbaarheden zitten? Zijn al uw mensen zich bewust van de gevaren van phishing? Staat uw beveiligingsbeleid als een huis? 

Met de SDO penetratietest, ook wel pentest en ethische hack genoemd, identificeert u de beveiligingszwaktes en toetst u het beleid en de awareness van uw medewerkers. Met de analyse en de adviezen kunt u snel adequate maatregelen nemen voor een betere beveiliging.

Interesse in een pentest? Leg hier contact.

Een pentest?

Onze ethische hackers proberen net als criminele hackers uw website, applicaties en IT-infrastructuur binnen te dringen. Daar zoeken ze naar zwakke plekken, achterdeurtjes en mogelijkheden om bijvoorbeeld bedrijfsgevoelige of persoonlijke data te stelen. Door dit inzicht in de kwetsbaarheden en de risico's die u loopt, bent u er op tijd bij om passende maatregelen te nemen. Als u de lekken op tijd afdoende dicht, bent u misbruik en schade voor. Uiteraard kunnen onze security experts u daarbij adviseren en ondersteunen bij de implementatie van de juiste maatregelen.

Interesse? Kom met ons in contact!
sherlock is op onderzoek uit

Hoe werkt pentesting?


Ethical hackers en securityspecialisten van SDO:
  • Proberen uw veiligheidsmaatregelen te omzeilen;
  • Identificeren (potentiële) zwakheden in systemen, processen en de organisatie;
  • Geven inzicht in hoe een criminele hacker toegang zou kunnen krijgen;
  • Brengen de veiligheidsrisico's in kaart;
  • Kijken hoe uw organisatie reageert op beveiligingsincidenten;
  • Adviseren over maatregelen voor een betere beveiliging.
De pentest van SDO wordt gefaseerd uitgevoerd via een beproefde afgeleide van de veelgebruikte Penetration Testing Execution Standard (PTES).


De voordelen van een Pentest van SDO

  • Preventieve opsporing van kwetsbaarheden

  • Inzicht in de zwakke plekken van uw infrastructuur

  • Advies over maatregelen die uw beveiliging verbeteren

  • Ondersteuning bij de (technische) implementatie van maatregelen

Interesse in een pentest? Leg hier contact.