schaken op een digitaal bord
Goede veiligheid begint met het inrichten en vastleggen van de juiste processen en het maken en vastleggen van afspraken. Daarnaast moet u voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Dit vraagt een compliant privacy- en ICT gebruiksbeleid dat voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG) met passende technische en vooral ook organisatorische maatregelen om datalekken te voorkomen.

AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens kan deze datalekken bestraffen met forse boetes. De meeste datalekken worden meestal door medewerkers veroorzaakt en door het ontbreken van een goed privacy en ICT-beleid en dus niet altijd door inbraken van hackers en cybercriminelen. Uw veiligheidsbeleid moet dus op orde zijn en regelmatig worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten, incidenten en dreigingen.

Onze dienstverlening

Doel van het IT-veiligheidsbeleid is te zorgen dat u beter beschermd bent. Wij kunnen u helpen met:

  • Security Quick Scan
  • Penetratietesten 
  • ISO 27000
  • Dataprotectie
  • ICS Security
Meer weten over onze dienstverlening?
beleid security

Hoe goed is uw IT security? 

Hoe doet u het op de gebieden techniek, mens en beleid? Waar liggen de hiaten en welke acties moet u ondernemen? Vraag vandaag nog de Security Quick Scan aan en u weet het. U vult de vragen in en ontvangt van ons een analyse plus een verbeteradvies.

Vraag hier een Quickscan aan