inspectie monteur

Jaarlijks worden honderden mensen ziek van legionella. Stel uw werknemer raakt ziek dan zijn de gevolgen niet te overzien. Wij helpen u graag met het voorkomen van legionella in uw installatie door middel van preventie.

Om de groei van legionellabacteriën te voorkomen is legionellapreventie noodzakelijk. De preventie bestaat uit het beheren en controleren van de waterkwaliteit en de waterveiligheid binnen uw bedrijf. EQUANS vertaalt de actuele legionellawetgeving naar de praktijk. Al jarenlang helpen we vele bedrijven in Nederland in diverse branches.


Het voorkomen van Legionella
In veel gevallen behoort u water elk half jaar te (laten) bemonsteren en analyseren ter legionellapreventie. Constateren onze specialisten bij periodieke bemonstering een te hoge concentratie legionellabacteriën, dan voeren zij desgewenst een onregelmatigheidsonderzoek (brononderzoek) voor u uit. Aan de hand van dit onderzoek brengen zij door middel van correcties de concentratie bacteriën naar acceptabele waarden terug. Bijvoorbeeld door desinfectie of het toepassen van alternatieve technieken voor water in zijn zuiverste vorm.

Basisplan voor legionellapreventie: 
  1. Inventariseer welke gegevens van uw leidingwaterinstallatie aanwezig zijn (eventueel in samenwerking met EQUANS);
  2. Maak samen met EQUANS een plan van aanpak hoe u qua legionellapreventie binnen uw locatie compliant kunt worden;
  3. Zorg in samenwerking met EQUANS voor een actuele risicoanalyse per installatie uitgevoerd door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau, inclusief actuele drinkwatertekeningen;
  4. Voer de vereiste technische maatregelen om aan wet- en regelgeving te voldoen uit en voer de periodieke maatregelen volgens het beheersplan uit;
  5. Registreer alle beheersmaatregelen in een logboek, denk hierbij aan periodieke watermonsters;
  6. Meld normoverschrijdingen van Legionella indien u eigenaar bent van een prioritaire locatie;
  7. Houd controle over uw installatie: actualiseer uw legionella-beheersplan na relevante wijzigingen in uw leidingwaterinstallatie
Kies samen met onze experts voor een duurzame legionellapreventie. Wilt u voldoen aan alle wetgeving én aan de zorgplicht voor uw gasten die gebruik maken van water in uw organisatie? Er bestaan milieuvriendelijke en duurzame legionellapreventie-oplossingen. Vraag vrijblijvend een offerte op
  • Gecertificeerd

  • Ervaren inspecteurs

  • Overzichtelijke rapportages

Meest gestelde vragen