De onderhoudsmarkt in Nederland bevindt zich in een nieuwe fase. Ook in de zorgsector.
Healthcare

Sustainable Asset Management

De onderhoudsmarkt in Nederland bevindt zich in een nieuwe fase. Ook in de zorgsector. Technische innovaties, big data en een veranderende energieprijs zorgen ervoor dat de Total Cost of Ownership (TCO) van assets steeds verandert. EQUANS Services heeft een lange historie op het gebied van onderhoud in de gezondheidszorg en volgt de ontwikkelingen in de onderhoudsmarkt op de voet. Wij verzorgen het onderhoud voor ruim 100 zorginstellingen en ziekenhuizen. Waar vroeger sprake was van relatief eenvoudige onderhoudscontracten, is steeds meer behoefte aan een geïntegreerde aanpak om op risico’s, kosten en prestaties van assets te sturen. Vanuit deze behoefte - en op basis van haar jarenlange ervaring -  heeft EQUANS Sustainable Asset Management (SAM) ontwikkeld.

SAM maakt assetmanagement overzichtelijker en daarmee beheersbaar door op risico’s, prestaties en kosten te sturen. Onderhoud wordt voorspelbaar, waardoor hierin alleen nog geïnvesteerd hoeft te worden wanneer dat aantoonbaar noodzakelijk is. Dat maakt een organisatie efficiënter, veerkrachtiger en duurzamer. EQUANS geeft hiermee invulling aan haar rol als leider in duurzame verandering. 

Meer weten?

Neem contact op met onze collega's!

Naar de contactpagina
SAM in de zorg

Duurzaamheid 

SAM vereenvoudigt de complexiteit van assetmanagement en is een grondige methodiek om over de gehele levenscyclus het optimale uit assets te halen. Door de structurele lange termijnaanpak van SAM worden weloverwogen beslissingen gemaakt ten aanzien van kosten, prestaties en risico’s. Ketenoptimalisatie wordt gerealiseerd doordat samenwerking met subcontractors en leveranciers op het gebied van duurzaamheid in de SAM-methodiek is geïntegreerd. Door onze kennis van de systemen doen we bij onderhoud vaak al energie-verbetervoorstellen en bieden we duurzame alternatieven op momenten dat er vervangen moet worden. 

Modulaire opbouw en maatwerkoplossing

De SAM-methodiek is grondig. Allereerst wordt de klantbehoefte bepaald op basis waarvan de modulemix wordt samengesteld. We helpen klanten bijvoorbeeld bij het onderbouwen van de kosten voor onderhoud of bij het verkrijgen van een ISO55001 certificaat. Doordat SAM gebaseerd is op de ISO55001, vormt het een zeer solide methode voor assetmanagement en certificering.

Ongeacht de klantbehoefte start de implementatie met een overzicht van alle assets, waarbij de juiste details in kaart worden gebracht. Borging op de werkvloer ontstaat door het veranderproces die we gezamenlijk met een organisatie doorlopen. Inclusief de aanpassing van processen en ondersteunende systemen. Als SAM eenmaal is geïmplementeerd, hebben zowel beheerder als management gedurende de gehele levenscyclus inzicht in risico, kosten en prestatie van alle assets. Of het nu gaat om een kleine storing, de vervanging van een complete energiecentrale of de integratie van verschillende datastromen. De SAM-methodiek is al succesvol toegepast bij onder andere De Zorgboog, De Wever, DVU, Waterschap Brabantse Delta, het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis en Zuyderland Medisch Centrum.

Wat levert het op?

Het verandertraject dat een organisatie doorloopt bij de implementatie van SAM resulteert in meer begrip tussen verschillende afdelingen, maar ook in passie en trots: samen wordt gewerkt aan gezamenlijke doelen. Na toepassing van de SAM-methodiek zien wij besparingen op de exploitatiekosten van gemiddeld 12%. De besparingen zijn uiteraard afhankelijk van de context van de organisatie.