Image
Food & Beverage

Techniek in Food, Beverage & Agro

Ontdek hoe ENGIE bouwt aan het voedselsysteem van de toekomst

Drones op het land, sensoren in de grond en robots in de productiehal. Gezamenlijk bewijzen we wat veelbelovende technologische toepassingen zijn om energie, water en CO2 besparing te realiseren binnen de voedselverwerking. We zetten in Nederland techniek in als oplossing voor vraagstukken op het gebied van het sluiten van kringlopen, procesefficiency, duurzaamheid en arbeid. Hoe blijven we voorop lopen op het gebied van technologische ontwikkelingen?

Geïntegreerde oplossingen voor Food, Beverage & Agro

De voedingsmiddelenindustrie vertrouwde van oudsher op natuurlijke elementen, maar maakt nu op zeer innovatieve en verrassende wijze gebruik van innovatie en techniek. De ontwikkelingen in de Food, Beverage en Agro hebben een grote impact op ons voedselsysteem. EQUANS helpt u verder door duurzaamheidsoplossingen te ontwikkelen en de effecten daarvan inzichtelijk te maken. We helpen u bovendien de benodigde technologie te implementeren en de resultaten te monitoren.

Bekijk onze dienstverlening voor Food & Beverage

Bouwt u mee aan toekomst? 

Als enige partij in Nederland combineren wij als dienstverlener onze kennis over energie, water, omgeving én technologie. Wij maken een integrale scan van een bedrijf en laten zien wat investeren in duurzaamheid u oplevert.  Laten we de handen ineenslaan en samen bouwen aan het voedselsysteem van de toekomst!

Neem vrijblijvend contact op
Image

Werken aan het meest gezonde en veilige voedsel

We hebben in Nederland het meest gezonde en veilige voedsel ter wereld: een betrouwbare keten als geheel. Strengere wet- en regelgeving, goed onderwijs, ambitieuze doelstellingen en gedegen onderzoek hebben ertoe geleid dat we in Nederland voedsel produceren waar we trots op zijn. Onze boeren, tuinders en voedselproducenten blinken uit in voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Toch voelt iedereen de urgentie dat er iets moet veranderen in het huidige voedselsysteem: we willen toekomstbestendiger, duurzamer en innovatiever opereren om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. In 2050 zijn er wereldwijd 10 miljard monden om te voeden: hoe blijven we veilig en gezond voedsel produceren? Innovatie biedt in uw sector ook de oplossing voor nieuwe zakelijke mogelijkheden en duurzame concepten. 

Samen bouwen aan de toekomst

Internationale wet- en regelgeving eist investeringen op het gebied van voedselkwaliteit en voedselveiligheid. Tegelijkertijd krijgt de foodsector te maken met vergrijzing van technisch personeel. In co-creatie met onze klanten en partners creëren we toegevoegde waarde. Van advies, ontwerp, realisatie van installaties tot onderhoud, inspectie en exploitatie. EQUANS wil met innovatieve oplossingen de technologische en creatieve kennis binnen uw bedrijf omzetten in toepasbare producten of diensten. Om nog meer resultaat uit uw corebusiness te halen én aan de marktvraag en regelgeving te blijven voldoen, loont het om te investeren in technologie. 

Klimaatpositieve fabriek

Onze visie is dat steeds meer producenten van voedingsmiddelen uiteindelijk zal transformeren naar een klimaatpositieve fabriek. Afhankelijk van de ambitie en marktomstandigheden wordt bepaald hoe snel dit plaats zal vinden. Vanuit EQUANS doen we er dan ook alles aan om onze klanten te helpen dit te verwezenlijken: we werken aan de Zero-Carbon-Transition en onderzoeken de mogelijkheid voor een Zero-Carbon-Foodchain. Een klimaatpositieve fabriek sluit naadloos op deze missie aan. 

Lees meer over de klimaatpositieve fabriek
ENGIE Services heeft oplossingen op maat