Image
Een toekomstbestendig elektriciteitsnet

Regionale Netbeheerders

Hoe zorgen netbeheerders ervoor dat gebruikers te allen tijde van energie worden voorzien? Hoe kunnen we het complexe vraagstuk over de groeiende behoefte naar transport van elektriciteit efficiënt oplossen? Netbeheerders staan voor een grote uitdaging: de vraag naar transport van elektriciteit zal de komende tien jaar naar schatting meer dan verdubbelen. EQUANS wil samen met netbeheerders de uitdaging aan gaan om ons elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken.

Hoe sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan? 

Al jaren weten we dat zowel de opwekking als het gebruik van elektriciteit anders en complexer wordt. Aan de aanbodzijde krijgen netbeheerders te maken met meer lokaal opgewekte duurzame energie. Omdat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd waait, zal het aanbod sterker variëren. Aan de vraagzijde zal het profiel van gebruikers aanzienlijk veranderen. Grootverbruikers in de industrie elektrificeren hun installaties, waardoor zij hogere vermogens zullen vragen, maar niet continu. Hun afnamepatroon wordt daardoor grilliger. Ook de opkomst van duurzame elektrische mobiliteit leidt tot meer pieken en dalen in de vraag. Hoe zorgen we ervoor dat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten?

Onze oplossingen

We moeten zorgen voor voldoende capaciteit op het net én met slimme, innovatieve oplossingen komen om het elektriciteitsnet betrouwbaar te houden.

Aanleg en renovatie elektriciteitsnetten 

EQUANS helpt netbeheerders met het ontwerp, de aanleg en de renovatie van hun infrastructuur, het liefst in nauwe samenwerking. Door te werken met langetermijncontracten, kan EQUANS meer investeren en daarmee netbeheerders beter ontzorgen.

Slimmer maken van de netinfrastructuur

EQUANS maakt de netten ook slimmer via automatisering. Zo kunnen netbeheerders – die traditioneel alleen meten en monitoren – flexibeler omgaan met vraag en aanbod. Met de slimme oplossingen die EQUANS levert, kunnen zij straks actief sturen om meer balans te creëren op het net, zodat de capaciteit steeds zo efficiënt mogelijk wordt benut.

Succesverhalen

Langetermijncontract met Liander

Met de regionale netbeheerder Liander heeft EQUANS een langetermijncontract op basis van integrale samenwerking afgesloten. Dit contract duurt tot 2030 en omvat diverse nieuwe activiteiten voor de markt, waaronder logistiek en omgevingsmanagement. Kern van de samenwerking is de vernieuwing van minimaal 1350 distributiestations in Noord- en Oost-Nederland.

Enexis en EQUANS werken aan uitbreiding elektriciteitsnet

Om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst is EQUANS geselecteerd als één van de partners om voor Enexis de komende 8 jaren de primaire en secundaire montagewerkzaamheden te verrichten voor zogenaamde modulaire (sub)blokken. Dit zijn nieuw te realiseren modulaire en gestandaardiseerde hoogspanning verdeelstations. Deze nieuwe stations zijn voor Enexis noodzakelijk om aan de huidige en toekomstige vraag van duurzame initiatieven zoals wind en zonneparken te kunnen voldoen.

zonnepark vierverlaten dronebeeld

Van vele markten thuis

Wij zijn van vele markten thuis. Op onze homepagina vindt u onze dienstverlening in een overzicht. Het is natuurlijk ook mogelijk om contact op te nemen met één  van onze collega’s.

Neem contact op met één van onze experts