Waterschapsbedrijf Limburg heeft onlangs samen met ENGIE een animatiefilm geproduceerd over het werken met raamcontracten.
ENGIE Water Solutions

Anders aanbesteden anders samenwerken

Werken in bouwteams

Werken in bouwteams voor Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg heeft onlangs samen met ENGIE en andere samenwerkingspartners een animatiefilm geproduceerd over het werken met raamcontracten. Bekijk de animatie:
 • 150 miljoen m³

  Gezuiverd afvalwater

 • 17

  Rioolwaterzuiveringsinstallaties

 • 100.000 ton

  Zuiveringsslib

Samenwerken met Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg zuivert afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Dat doen we innovatief en duurzaam, efficiënt en effectief. Het afvalwater is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel. We transporteren het afvalwater naar een van onze 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties waar we het zuiveren en teruggeven aan de natuur. Het zuiveringsslib wordt hergebruikt als brandstof.

Lees de hele referentie
Een vernieuwde samenwerking op basis van raamcontracten met WZL

De voordelen van bouwteams

Grote prestigieuze bouwprojecten zijn vaak de paradepaardjes van stad of land. Keerzijde is dat veel van dergelijke projecten kampen met forse budgetoverschrijdingen, met als resultaat de nodige frustraties bij opdrachtgever, aannemer en de belastingbetalende burger. Dat het anders en beter kan bewijst de aanpak van Waterschapsbedrijf Limburg, ENGIE en andere samenwerkingspartners. De compleet nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) in Stein is duurzaam, innovatief en toekomstbestendig tot stand gekomen door een multidisciplinair bouwteam. 

Bij deze aanpak ligt de nadruk op een gelijkwaardig partnership met meerjarige samenwerking en voordeel halen uit synergie. De ontwerpfase, ook wel de bouwteamfase genoemd, doorlopen partijen voor een groot deel gezamenlijk; daarbij gaat het om kennisdelen, uitwisseling van ideeën en ervaringen en gezamenlijke beheersing van risico’s, kansen, kosten en doorlooptijd.

 • Sneller & goedkoper innoveren

 • Circulair bouwen

 • De gevolgen van klimaatverandering opvangen

 • Meer ruimte & ontwikkelingsmogelijkheden