Water Solutions ENGIE
Water Solutions

Inzicht in uw waterstromen

Haal meer uit uw water met EQUANS

Watermanagers staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Regelgeving wordt steeds strenger en waterprojecten in binnen- en buitenland worden geconfronteerd met demografische verschuivingen en klimaatuitdagingen. Daarnaast hebben de ontwikkelingen op het gebied van afvalwaterzuivering een enorme vlucht genomen. Waterinnovatie, techniek en technologie maken het mogelijk om op uiteenlopende uitdagingen in te spelen. Hoe ziet de toekomst van uw waterproject eruit?

Werken aan waterveiligheid en waterkwaliteit

EQUANS ontwerpt, bouwt en renoveert waterinstallaties. EQUANS is uw ervaren, innovatieve partner in waterbeheer en helpt u om de waterkwaliteit, de kosten van uw waterzuiveringsinstallatie en de informatie over uw installatie te optimaliseren. We beantwoorden vragen als:

 • Werkt u aan een duurzame toekomst voor uw waterstromen?

 • Voldoen uw huidige standaarden en houdt u rekening met de lozingseisen van de overheid – nu en in de toekomst?

 • Kent u de exploitatiekosten van uw waterbehandelingsinstallatie? En zijn serieuze besparingen mogelijk?

 • Heeft u inzicht in het technisch functioneren en overzicht van de toekomstige kosten?

Samen succesvol bouwen

De specialisten van EQUANS zagen het afgelopen decennium dat waterprojecten grote frustratie opleverden bij opdrachtgever en leveranciers. Er ontbrak een gezamenlijke verantwoordelijkheid op het gebied van risico-inventarisatie, duurzame innovaties en kosteninzicht vanuit het adviesbureau en de aannemer. EQUANS bouwt sámen succesvol aan waterprojecten en -innovaties.

Lees meer over 'werken in bouwteams'
Bouwteams Water Solutions

Multidisciplinaire bouwteams

Vanaf 2018 zien we een positieve trend in de aanstelling van multidisciplinaire bouwteams: steeds meer overheden - met name waterschappen - werken binnen een waterproject in een bouwteam. Als kennispartner in duurzame innovatie helpen wij u om kosten te besparen op het gebied van waterbereiding, afvalwaterbehandeling en slibverwerking. We helpen bedrijven met onze specifieke kennis van waterzuiveringsprincipes en processen, van alle kostenaspecten, van specifieke ontwerpen, van disciplines als procestechnologie, werktuigbouw, elektrotechniek en procesautomatisering. We zijn er voor u van A tot Z en nemen graag alle zorg uit handen. 

Duurzame wateroplossingen voor

EQUANS & RWZI Nieuwveer

Rioolwaterzuivering (RWZI) Nieuwveer in Breda is bekend terrein voor EQUANS. In 2012 verzorgde EQUANS er in opdracht van waterschap Brabantse Delta een compleet nieuwe slibinstallatie. Aansluitend volgde een onderhoudscontract en onlangs maakte EQUANS binnen een bouwteam met het waterschap en Witteveen +Bos een installatie op Nieuwveer compleet geschikt voor thermofiele vergisting.

Lees de hele referentie
Nieuwveer referentie ENGIE

Zo ziet onze werkwijze eruit:

 1. 1

  Kwaliteit

  De klant kiest op kwalitatieve aspecten de aannemer die het meest geschikt is voor het project.

 2. 2

  Flexibiliteit

  In het bouwteam wordt in onderling overleg de samenstelling van het team bepaald. Naast flexibiliteit in capaciteit wordt ook gekeken naar vaktechnische en samenwerkings-competenties. 

 3. 3

  Tijdswinst

  De doorlooptijd van de ontwerpfase wordt tot 50% verkort. Er wordt alleen ontworpen wat de aannemer nodig heeft om het project uit te voeren, een tijdrovende aanbestedingsprocedure wordt vermeden

 4. 4

  Risicobeheersing

  In het bouwteam worden de risico’s gezamenlijk vastgesteld en wordt gezamenlijk bepaald wie het risico het beste kan beheersen en wat de verwachte kosten zijn.

 5. 5

  Inkoop

  Belangrijke inkoopkeuzes worden ook gezamenlijk gedaan zodat de klant de gewenste prijs-kwaliteitverhouding kan kiezen.

 6. 6

  Resultaat

  Als laatste stap moet ook het plezier in het samen realiseren van een project genoemd worden. De bouwteams gaan voor een gezamenlijk succes: een goed werkende installatie.

Bekijk onze projecten

Wij werken voor de volgende klanten

ASML

EQUANS is “Asset Manager Water” en levert via meerdere installaties ultrapuur water in deze hightech industrie (DBMO-concept).

Nutricia

Vanuit een totaalcontract voor vele technische facilities is EQUANS ook verantwoordelijk voor het onderhoud en goede werking van de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

New Water Business Tilburg

EQUANS financiert, ontwerpt, bouwt een nieuwe afvalwaterzuivering voor vier industriële bedrijven (Coca Cola, Fuji, Agristo, IFF) en zal deze tot 2031 onderhouden en exploiteren (DBFMO-concept).

Water Solutions door ENGIE

Van vele markten thuis

Wij zijn van vele markten thuis. Op onze homepagina vindt u onze dienstverlening in een overzicht. Bekijk daar wat voor u van toepassing is. 

Bekijk onze dienstverlening