Mannen overleggen - 1440 x 720

Projectmanagement

Goed technisch projectmanagement als basis voor succes

Een projectmanager die uw project zorgvuldig, kwalitatief goed, op tijd en binnen budget afrondt? De ervaren projectmanagers van EQUANS houden uw doelstelling, de planning en kosten strak in de hand en begeleiden het projectteam naar een eindresultaat dat staat.

Ervaren, vakkundig technisch projectmanagement 

Ieder project vraagt om andere kennis en vaardigheden van specifieke specialisten. De samenstelling en kennis van het projectteam zijn dan ook voor een groot deel bepalend voor het succes van uw project. Op basis van uw opdracht, brengen wij de meest geschikte en relevante professionals bij elkaar. Onze ervaren, vakkundige projectmanager stuurt hen tijdens het project aan. Deze technische projectmanager is de spil van uw project: hij bewaakt en communiceert over de voortgang en het budget, verdeelt taken en is uw aanspreekpunt. 

Meer weten over ons projectmanagement of op zoek naar partij om uw project op te pakken? Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Neem vrijblijvend contact op

EQUANS Project-management Way

ENGIE heeft een eigen standaard van methodieken en formats voor projectmanagement en risicobeheersing ontwikkeld, genaamd de Projectmanagement Way.

Een onderscheidende methodiek die kritieke momenten in de voortgang van een project blootlegt, waardoor wij risico’s tijdig kunnen matigen. De Projectmanagement Way stelt ons zo in staat projecten op tijd binnen budget te beheersen voor een zo goed mogelijk resultaat en volgens de gestelde kwaliteitseisen.

Projectmanagement van EQUANS voor de beste kwaliteit

Om de kwaliteit op te leveren die u verwacht, stellen onze projectmanagers voor uw project een kwaliteitsplan op. In de Project Start Up leggen we samen met u de doelstellingen, voorwaarden en aanpak vast. Tijdens het project bewaakt de projectmanager de gemaakte afspraken en voeren wij regelmatig kwaliteitscontroles uit. Ook stemt de projectmanager met u overwegingen met betrekking tot Total Cost of Ownership af: hij adviseert u over de gevolgen en het rendement van een investering op de lange termijn. Vanzelfsprekend informeert hij u doorlopend over de voortgang en tijdig over eventuele afwijkingen. Zo zijn we in staat op tijd bij te sturen en komt u nooit voor verrassingen te staan. 

Technisch projectmanagement 

Met de Projectmanagement Way verzekert u zich van:

  • Ervaren en vakkundige projectmanagers

  • Eén centraal en deskundig aanspreekpunt

  • Zorgvuldige projectdocumentatie

  • Goede overdracht naar het team van onderhoudsspecialisten

  • Technisch projectmanagement volgens erkende methodieken (Prince2, IPMA)

  • Maximale risicobeheersing

Van vele markten thuis

Wij zijn van vele markten thuis. Op onze homepagina vindt u onze dienstverlening in een overzicht. Bekijk daar wat voor u van toepassing is. 

 

Bekijk onze dienstverlening