Nieuws

EQUANS sluit Noordwest Ziekenhuisgroep aan op duurzaam warmtenet

De Alkmaarse hoofdlocatie van Noordwest Ziekenhuisgroep is door EQUANS aangesloten op het lokale warmtenet. Dit net wordt gevoed door de bio-energiecentrale van HVC die 3,4 km verderop ligt. De aansluiting betekent een enorme verduurzaming van het ziekenhuis.

Door de leidingen van het warmtenet stroomt duurzaam verwarmd water naar Noordwest Ziekenhuisgroep. Daar wordt de warmte overgezet op de cv-installatie van het ziekenhuis die alle ruimtes daar verwarmt. Daarmee is Noordwest Ziekenhuisgroep nog niet helemaal gasloos, maar het is een belangrijke stap: ten opzichte van de huidige situatie levert de aansluiting op het warmtenet uiteindelijk ruim 80% CO2-reductie op.

Engineering, prefabricage en installatie
Voordat de ombouw startte heeft EQUANS de benodigde engineering gedaan. Daarna hebben we twee geprefabte warmwaterverdelers in de technische ruimte van het ziekenhuis geplaatst. Deze koppelen de leidingen van het warmtenet aan de bestaande CV-installatie met behulp van drie CV-pompen en appendages voor transport en verdeling van het warm water.  

Meten en bewaken
Om de installatie goed aan te sturen, te regelen en te bewaken is in de technische ruimte ook een nieuwe regelkast geplaatst. De regelapparatuur is geïntegreerd in het bestaande gebouwbeheersysteem van het ziekenhuis. Het warmtenet is door middel van twee  tegenstroomwisselaars hydraulisch gekoppeld aan de bestaande warmte-opwekkingsinstallatie: bij vraag naar warmte wordt deze in eerste instantie geleverd door de stadsverwarming en bij hele grote  afname of storing, schakelt de bestaande ketelinstallatie automatisch bij. Zo wordt maximaal gebruikgemaakt van de duurzaam aangeboden warmte.