Artikel

Honderd gebouwen aardgasvrij in 30 jaar: hoe doe je dat?

De gemeente Oldambt en EQUANS (voorheen ENGIE) werken de komende 30 jaar samen aan het aardgasvrij maken van meer dan 100 gebouwen in en rondom de gemeente Oldambt. Maar hoe begin je daarmee en hoe kom je tot een overeenkomst waar alle partijen zich in kunnen vinden? Tijd om de projectleiders te interviewen en meer te weten te komen over de huidige status van het project. Aan het woord zijn projectleiders Kristiaan Blokzijl van EQUANS en Menno Visser van de gemeente Oldambt. 

Waar staan jullie nu? 
Menno: “Eind mei 2021 is de opdracht aan EQUANS gegund om te starten met het project. We zijn daarna begonnen met de uitwerkingsfase. In deze fase wordt het contract met een looptijd tot 2050 vormgegeven. De eerstvolgende mijlpaal is eind december, wanneer we het contract ondertekenen. De ondertekening vormt het startpunt voor het aardgasvrij maken van de gebouwen.” 

Wat voor methode gebruiken jullie in dit project?
Menno: “We maken gebruik van Rapid Impact Contracting (RIC). RIC is een manier van inkopen waarbij er geen zelf ontworpen oplossingen worden gevraagd, maar waarin wordt gegund op basis van partnerschap, ervaring en deskundigheid. In een vroeg stadium wordt de meest geschikte marktpartij geselecteerd. Daarna wordt, in een nadrukkelijke samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, de best passende oplossing ontwikkeld en uitgevoerd.” 

Is deze methode al eerder gebruikt?
Kristiaan: “Deze methode is al in meerdere inkooptrajecten gebruikt. Maar nog niet bij de verduurzaming van gebouwen; een primeur dus! Dat is enerzijds uitdagend, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit de methode is die aansluit bij de ambities van de gemeente.” Menno onderschrijft dat: “Het is een nieuwe methode, maar het gaat uit van realistische doelen.”

Wat is het einddoel? 
Kristiaan: “Het volledig aardgasvrij maken van gebouwen is niet altijd realistisch. We hebben daarom afgesproken om zoveel mogelijk CO2-uitstoot te verminderen. Als het mogelijk is, maken we gebouwen ook echt aardgasvrij. De komende 30 jaren gaan we als partners werken aan deze gezamenlijke ambitie.”

Hoe blijven we op de hoogte van de voortgang? 
Menno: “We communiceren regelmatig over de aanpak via de kanalen van de gemeente Oldambt en EQUANS. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om een platform in te richten waarop we de projectvoortgang laten zien. Wordt vervolgd dus.”

Meer weten over dit traject? Neem gerust contact op met projectleider Kristiaan Blokzijl.