Nieuws

RUG HPC-Datacenter op Zernike Campus Groningen opgeleverd

datacenter rug

Het nieuwe High Performance Computing Datacenter van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is donderdag 16 september 2021 bouwkundig opgeleverd door EQUANS. Dit energie-efficiënte gebouw aan de Grouwelerie op de Zernike Campus vervangt de oude Rekenhal van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT). Het opvallende design is geïnspireerd op de printplaat. De komende maanden wordt het Datacenter verder ingericht voor de systemen van de RUG, zodat het vanaf begin 2022 gefaseerd kan worden ingezet voor onderwijs en onderzoek.

Het nieuwe datacenter van de RUG vervangt de bestaande Rekenhal uit 1971 – tussen Mercator en Duisenberg - die te klein is en niet zo energiezuinig. Het bouwproject is binnen 1 jaar gerealiseerd.

Sterke infrastructuur
Technisch directeur van het CIT Anke Breeuwsma is blij met zowel het resultaat als het voorspoedige verloop van de bouwwerkzaamheden. “Door deze nieuwbouw kunnen we tegemoetkomen aan de groeiende behoefte van de universiteit aan hoogwaardige rekencapaciteit en mogelijkheden voor betrouwbare dataopslag en dataverwerking. Het CIT blijft hierdoor expert in research data. Zo’n buitengewoon sterke infrastructuur is ook enorm belangrijk om op internationaal niveau samen te kunnen werken aan grote baanbrekende onderzoeksprojecten.”

Noodzaak nieuw RUG-datacenter
De roep om betrouwbare en grote dataopslag, supersnelle dataverwerking en hoogwaardige rekencapaciteit zal de komende jaren fors blijven stijgen binnen de universitaire wereld. Naast de capaciteit voor de huidige en toekomstige supercomputers komt er in het nieuwe datacenter vervangende nieuwbouw voor kantoorautomatisering. Op deze manier realiseert de RUG een buitengewoon sterke infrastructuur voor onderzoek, onderwijs en ondersteuning.

Duurzame oplossingen
Het nieuwe datacenter gaat zeer efficiënt om met energie. De toepassing van efficiënte elektro- en koeltechnische oplossingen zorgt ervoor dat het energie-efficiëntie cijfer (PUE) een waarde zal kennen van 1,25 of lager. Dit geeft de ratio weer tussen het totale stroomverbruik van het datacenter en het stroomverbruik van de apparatuur zelf. Bij een PUE van 1,25 wordt in het datacenter 125 Watt aan stroom verbruikt om een 100 Watt server te voeden. Het verschil van 25 Watt wordt gebruikt voor faciliteiten zoals koeling en verlichting.

“Het datacenter is voorbereid om de gegenereerde warmte te delen naar bijvoorbeeld Warmtestad of andere gebruikers die een warmtevraag hebben”, vertelt Koen Grave projectleider van EQUANS (voorheen bekend als ENGIE). “Daarnaast hebben we elektrotechnisch gekozen voor de meest geavanceerde technieken om de energie zo efficient mogelijk te gebruiken, denk hierbij aan de inzet van slimme UPS systemen. Ook zijn duurzame koeltechnieken toegepast om de servers te koelen en een faciliteit aangelegd om de supercomputer van de RUG te koelen met water in plaats van lucht. Al met al heeft dit geleid tot een high tech datacenter met de meest up to date technieken.”

Planning
Het nieuwe datacenter wordt de komende periode verder gereed gemaakt voor de inhuizing van nieuwe en bestaande systemen. Dit zal gefaseerd worden uitgevoerd. Begin 2022 zijn de eerste nieuwe systemen met hoogwaardige rekencapaciteit klaar voor gebruik door onderzoekers van de RUG. Naar verwachting zal de totale verhuizing en inrichting van het datacenter een jaar in beslag gaan nemen. Tevens wordt binnenkort de nieuwe naam van het datacenter bekend gemaakt.

Bouwteam
Het bouwproject is gerealiseerd door technisch dienstverlener EQUANS en haar partners Bouwgroep Dijkstra Draisma, adviseur Zentrys, Dijkhuis ingenieurs en Team4architecten. Daarnaast begeleidde installatietechnisch adviseur Deerns de universiteit tijdens de aanbestedingen, ontwerp- en uitvoeringsfase.

Meer weten over onze dienstverlening? 

Lees meer over onze dienstverlening