geen toegang digitaal

Security Services

Smart Digital Operations

Zijn uw data, persoonsgegevens en IT-of OT-infrastructuur optimaal beschermd tegen cyberaanvallen? Is uw informatiebeveiliging technisch gezien waterdicht? Zijn mensen zich bewust van de dagelijkse risico's? En heeft uw organisatie het veiligheidsbeleid op orde?

De impact van een aanval of een hack zijn groot, zoals reputatieschade, productieverlies en boetes in het kader van de AVG. De kosten van het herstel van uw IT-systemen kunnen gigantisch zijn. Daarom is het goed uw IT-omgeving en organisatie continu te monitoren, zodat u zwakke plekken preventief identificeert en direct verbetert. 

Cybersecurity

Nederland is geliefd bij internationale hackers die steeds slimmer worden. In de 24-uurseconomie en door de digitale transformatie van bedrijfsleven en samenleving is connectiviteit met de medewerkers, klanten, toeleveranciers en ketenpartners essentieel. En die verbindingen maken dat uw bedrijfskritische systemen, netwerken, data en dienstverlening kwetsbaar zijn voor cybercriminelen. Vandaar dat cyber security hoog op de agenda staat.

Vragen over de effectiviteit van uw cybersecurity?

Neem hier contact met ons op

Techniek, mens en beleid

SDO Security Services ondersteunt uw cyber security op drie gebieden: techniek, mens en beleid. Zo helpen wij u met de inrichting en het ontsluiten van een Security Operations Center, zetten wij in op awareness en een actieve veiligheidscultuur en adviseren wij u over een effectief beveiligingsbeleid. Samen met u zoeken wij naar passende maatregelen, waarmee u razendsnel en doeltreffend op cyberdreigingen reageert.